GPS Asset Management

Vi tackar DRAKA kabel för fortsatt förtroende då de förnyat sitt 3 års avtal

Vi tackar DRAKA kabel för fortsatt förtroende då de förnyat sitt 3 års avtal med GPS Logik AB för att hålla koll på vart deras 1000-tals fältplacerade kabeltrummor befinner sig och vilken status de har. Allt sköts smidigt med våra online kartservrar och tillhörande app. Draka har nu ett mycket kraftfullt stöd i sin retur och logistik processer. LÄs mer …

Loggar och larmar temperaturen på labbprover.

GPS Logik utrustar 30 Postnord lastbilar i Västerbotten med GPS sändaren Piccolo + med inbyggt RFID läsare som trådlöst kommunicerar med aktiva RFID taggar vilka är utrustade med inbyggd temperatursensor, vars räckvidd är 70 meter. Temperatursensorn är placerad i kylda analysprovväskor och de kommer logga och larma vid fel temperatur, allt för att höja patientsäkerheten. Ett prov som utsatts för …

Google Map ASP.NET wrbform

Vår .NET GoogleMapControl control har komplett API dokumentation.

The .NET GoogleMapControl control comes with full API documentation for your reference and ease of use. GMC also support intelligent code completion is a convenient way to access descriptions of functions, particularly their parameter lists. It speeds up software development by reducing the amount of name memorization needed and keyboard input required. It also allows for less reference to external …

GPS positionering och historik data.

Du kan enkelt följa alla anslutna bilar i realtid på webben eller i din mobil med hjälp av GPS positionering levererad av GPSlogik AB Ibland kan man behöva kontrollera vad som hänt en tid tillbaks, då använder du historik funktionen för att granska valfritt fordon och dag. Alla aktiviteter sparas och kan användas för att analysera en viss dag och …

Kontroll på färsk och frys varor på distans via GPS-tracker.

XTRAKK är ett innovativt, lätthanterat GPRS / GPS-system, som ger färskvarutransportörer kontroll av sin vagnpark på distans. Med realtidstemperatur, placering och larminformation om sina fordon så ökar deras operativa effektivitet och minskar förekomsten av lastförlust. XTRAKK ger er möjlighet att garantera produktens obrutna kylkedja och leveranser i tid till kund. XTRAKK gps-trackern ger dig tillgång till viktig information om ekipaget och …

GoogleMap control API version 3 för ASP.NET

Om du skulle vilja skapa en egen webbkarta som är baserad på Google Maps java script API version 3, rekomenderar vi att ni tittat lite extra på det spännande arbete som sker på sajten www.googlemapcontrol.com . Med denna kontroll kan du enkelt lägga med en Google Map karta på din asp.net sida skriven i C# eller VB. Kombinera styrkan i Visualstudio och …

SetPOS™ Track & Trace, ett komplett spårbarhetssystem för din verksamhet

setPOS™ Track & Trace,  ett komplett spårbarhetssystem för din verksamhet SetPOS™ Track & Trace hjälper till att hålla koll på flöden av varor och transporter samt leverans av tjänster, gods och utrustningar. All information som  registeras med hjälp av en vanlig mobil på fältet blir sökbar på en kundwebb med säker inloggning i realtid. Spårbarhet på varuflöden, transporter och leverans …

Geofence, sätt upp ankomstaviseringszoner eller aktivera stöldskydd.

Med GPSlogiks geostaket är det enkelt att definiera regler och mottagare av meddelanden när fordon rör sig in/ut öven en geozon. GPSLogik AB erbjuder avancerade tid- & geostaket för kontroll av in- & utpassage i egendefinierade områden med valfri larmradie. Du kan enkelt sätt upp egna geostaket där du talar om hur och vart du vill att ditt positionslarm skall utlösas. Givetvis kan positionslarm användas för tjuvlarm …

GPSlogik EYE, stöldlarm med GPS position och IR detektor

Stölder ur trailers medför oönskade stillestånd och ökade kostnader för flera aktörer i transportkedjan. Utöver rent ekonomiska aspekter utgör transporter av stöldbegärligt gods en ökad risk för inbrott och överfall. För föraren innebär det minskad trygghet i arbetet. GPSlogik Trailer EYE en användarvänlig larmlösning avsedd för professionellt bruk inom transportsektorn. Produkten bygger på okomplicerad, befintlig och beprövad teknik. Genom ett …

Piccolo Hybrid+ laddningsbar GPS sändare för trailertracking

  Piccolo Hybrid+ The industry’s most advanced & most versatile dual mode GPS unit for Trailer Tracking Featuring a large 7800 mAH rechargeable lithium battery capacity, packaged in a compact IP67 waterproof enclosure the Piccolo Hybrid+ is the ideal solution for: Trailer Tracking, Boat Tracking, Machinery Tracking. Packaged in a robust IP67 waterproof enclosure with a 7800Mamp rechargeable lithium back …

VGR fördjupar sitt sammarbete med GPSlogik AB

VGR’s transportsektion ökar sitt samarbete med GPSlogik som sedan har tidigare levererat utrustning och tjänster till bl.a. Borås och Göteborg. Nu är tiden inne för att fortsätta att optimera transporter på andra orter i regionen.  Leveransen innehåller bland annat modern GPS-teknik och en online mjukvara för att optimera transporter och samtidigt minska miljö belastningen Handlingsprogram för hållbara transporter Med hållbara …

Ny produkt, FM – 500 Blue, GPS-tracker med interna antenner för GPS / GLONASS /GSM

FM – 500 Blue är en GPS-tracker med inbyggda antenner för GPS / GLONASS och GSM-anslutning, utformad för att spåra fordon. Det är möjligt att få information om fordonets position, hastighet , riktning , etc. och överföra data via GSM-nätet. Digitala och analoga ingångar på enheten kan användas för att ansluta olika sensorer / enheter externa. Utgångar hos anordningen kan …