GPSlogik EYE, stöldlarm med GPS position och IR detektor

Stölder ur trailers medför oönskade stillestånd och ökade kostnader för flera aktörer i transportkedjan. Utöver rent ekonomiska aspekter utgör transporter av stöldbegärligt gods en ökad risk för inbrott och överfall. För föraren innebär det minskad trygghet i arbetet. GPSlogik Trailer EYE en användarvänlig larmlösning avsedd för professionellt bruk inom transportsektorn. Produkten bygger på okomplicerad, befintlig och beprövad teknik. Genom ett enkelt handhavande garanteras användaren ett larmsystem med hög tillförlitlighet och utan risk för irriterande falsklarm.  Man kan enkelt fjärrstyra larmet av eller på med ett SMS till Trailer_Eye dosan. Antingen aktiverar föraren själv larmet eller så kan an larmet aktiveras via en smart tid/kalenderfunktion via internet.

Larmet är avsett att installeras i transportfordon och fungerar utmärkt i såväl skåp- som i kapelltrailers och containrar. Tack vare att larmet är mobilt och kan hanteras via mobiltelefon och/eller XTRAKK GPS server blir hanteringen extremt enkel. Montering sker med hjälp av magneter som placeras i enhetens botten eller med anpassade infästningar. Tack vare en drifttid på upp till femhundra dygn på en laddnind kan larmet vara aktivt även då fordonet är parkerat under en längre tid. Upptäcker larmet otillåtna rörelser i lastutrymmet, sänder det ut en hög ljudsignal och ett larm skickas till XTRAKK GPS server och en mobil-telefon samt till ett antal förvalda mottagare t ex transportledare, säkerhetsföretag mfl. Via GPS anger larmet fordonets position, vilket gör det lätt att spåra.

Trailer_eye från GPSlogik, GPS spårning och stöldskydd i samma produkt.

Mode of Operation

Programmable to send the GPS location every XX hours (usually once a day) when the asset is stopped. When vibration is detected, the unit wakes up automatically and sends an alarm, then switches to motion mode sending GPS every YY minutes for as long as the asset is in motion mode (usually every 60 minutes).

Main Features

 • Extremely low power consumption achieved by innovative battery management to preserve battery life
 • Theft protection, automatically wakes up and sends alarm on vibration detection or if the IR sensor is triggered
 • Over the Air (OTA) configuration via SMS, activate alarm function with a SMS to the unit.
 • USB port for firmware download and configuration
 • Optional one dry contact IO event or open loop detection that wakes up the unit and sends an alarm
 • Configuration and software download via USB port
 • Integrated internal analog temperature sensor sends unit temperature with every GPS data transmission
 • High accuracy achieved with SIRF Star IV Integrated 48 satellite channel GPS technology
 • Store and forward – the unit can store up to 5000 events when out of cellular coverage then send them automatically when back in cellular coverage
 • OTA Diagnostic – via Wireless Links proprietary application and communication software
 • Optional external GPS and/or cellular antenna
 • Sends battery level with every GPS data transmission

trailer_eye

Montera IR larmet innuti din lastbil/trailer och ingen kan komma in och stjäla utan att du blir notifierad om pågående inbrott. Larmet aktiveras med SMS. Varje larm är komplett med GPS koordinater och ID så du vet vart du skall dirigera polisen.

gpslogik_ir