Neddladdning av färdskrivare

En komplett lösning för att ladda ned data från digitala färdskrivare och förarkort för att kunna kontrollera och planera chaufförernas resor på ett smidigt sätt och samtidigt uppfylla EU's regelverk.
Image

Analys av kör och vilotider online

Hantera förare som arbetar, kör och vilar baserat på (EC) 561/2006-förordningen. Planera bättre resor och undvik böter för brott mot körtidsregleringen.

Image

Neddladdning av färdskrivare

Tidsanalysmodulen visar sammanfattningen av förarens arbetstid:

 • Tid kvar att köra denna dag och vecka
 • När ska man vila nästa dagliga och veckovila
 • Tiden har redan körts och arbetat
 • Utökad körning och reducerade viloperioder

Denna information kan skickas till e-post som en rapport om en vald tidsperiod. Informationen om förarens arbetstid kan också överföras till tredjepartssystem med API-lösning.

Fjärrnedladning av färdskrivardata

Enkel, snabb och felfri hantering av kör och vilotider Färdskrivarfiler laddas ned automatiskt baserat på ett skapat schema med anpassade inställningar. Färdskrivarfiler och förarkortfiler laddas ner i .DDD-format eller .tgd och .v1b format.

 • Färdskrivarfil och nedladdning av förarkortfil.
 • Automatisk nedladdning enligt anpassade scheman. Ladda ner, ladda upp och hantera filer.
 • Förardetektering och automatisk tilldelning från förarkort.

Körtider

Driving Times-modulen hjälper till att förhindra böter för brott mot EU-förordningen (EG) nr 561/2006, analysera förarens tid enklare och förbättra verksamhetsplaneringen.

 • Se sammanfattningen av förarens vecka och dag i en tidslinje.
 • Se vilka regler som har överträtts.
 • Se detaljer om överträdelse och svårighetsgrad.
 • Se vad som är tillåtet enligt förordningen och hur föraren bryter mot den

Tidsanalys

Färdskrivarfiler laddas ned automatiskt baserat på ett skapat schema med anpassade inställningar. Färdskrivarfiler och förarkortfiler laddas ner i .DDD-format eller .tgd och .v1b format.

 • Färdskrivarfil och nedladdning av förarkortfil.
 • Automatisk nedladdning enligt anpassade scheman.
 • Ladda ner, ladda upp och hantera filer.
 • Förardetektering och automatisk tilldelning från förarkort.