Geofence, sätt upp ankomstaviseringszoner eller aktivera stöldskydd.

Med GPSlogiks geostaket är det enkelt att definiera regler och mottagare av meddelanden när fordon rör sig in/ut öven en geozon. GPSLogik AB erbjuder avancerade tid- & geostaket för kontroll av in- & utpassage i egendefinierade områden med valfri larmradie. Du kan enkelt sätt upp egna geostaket där du talar om hur och vart du vill att ditt positionslarm skall utlösas. Givetvis kan positionslarm användas för tjuvlarm och kontroll av att företagets maskiner inte lämnar området på tider/dagar/datum du bestämmer.

En del använder geofence för ankomstavisering av sitt fordon, deras kunder får ett SMS eller ett mail med besked att fordonet närmar sig och möjliggör därmed en enklare lossnings- eller lastningsplanering (förbered lasthjälpmedel och portar, planera personal etc.)

trafikdirigering_l

geofence

 

 

 

smartonezzzz

 

Med GPSlogiks kartsystem XTRAKK är det enkelt att automatisk skicka SMS eller andra signaler till mottagare då man ankommer eller lämar ett geo-staket. Transportledare och kunder får bättre möjligheter att planera sin verksamhet och tar helt bort gissningsleken vilket fordon som först kommer fram.
Transportledningszon
Kundzon
Bevakningszon
Stöldzon
Kalenderzon
Ruttkontroll.

Geofence är en engelskspråkig benämning på ett geografiskt avgränsat eller definierat område som bestämts och som “inhägnats” med en GPSLogiks XTRAKK programvara. Geofence används för att övervaka eller kartlägga ett objekts rörelser eller förflyttningar. I regel används en GPS sändare enhet som rapporterar sina koordinater, dvs förflyttningar, och som i bakomliggande system på karta eller med larm visar om enheten kommit in i eller lämnar området. I mer avancerade system har GPS-enheten själv uppgifter om aktuella geofence och rapporterar eller ändrar sina inställningar när den passerar en sådan gräns, utan att ett bakomliggande system måste tolka informationen. Ofta kan även andra intressanta uppgifter kopplas till enheten, exempelvis vilken last fordonet har, antal körda timmar, eller temperatur på lasten. Ett geofence kan ha olika geometriska former.