GPS positionering och historik data.

Du kan enkelt följa alla anslutna bilar i realtid på webben eller i din mobil med hjälp av GPS positionering levererad av GPSlogik AB Ibland kan man behöva kontrollera vad som hänt en tid tillbaks, då använder du historik funktionen för att granska valfritt fordon och dag. Alla aktiviteter sparas och kan användas för att analysera en viss dag och fordon. Det kan vara t.ex. “faktura kontroll”  Hur länge var vi hos en kund och hur långs var det dit ?

Givetvis så kan du exportera insamlad data till ditt eget externa system eller i standardformatet Excel. GPSlogiks kunder har också tillgång till en körjournal som följer skatteverkets rekomendationer.

Välj fordon och valfri dag och du har full kontroll på

  • Starttid
  • Stopptider
  • Körsträckor
  • Hastighet
  • CAN buss data
  • M.m

 

gps positionering med historik

gps positionering med historik