Kontroll på färsk och frys varor på distans via GPS-tracker.

XTRAKK är ett innovativt, lätthanterat GPRS / GPS-system, som ger färskvarutransportörer kontroll av sin vagnpark på distans. Med realtidstemperatur, placering och larminformation om sina fordon så ökar deras operativa effektivitet och minskar förekomsten av lastförlust. XTRAKK ger er möjlighet att garantera produktens obrutna kylkedja och leveranser i tid till kund. XTRAKK gps-trackern ger dig tillgång till viktig information om ekipaget och på lasten. Och det användarvänliga, flerspråkiga webbgränssnittet ger verksamhetschefer och logistiksamordnare kontroll över hela kylkedjan och även omfattande uppsättningar av rapporter

Piccolo TMX – temperatur övervakning med GPS position !

GPS-sändaren TMX är inbyggd i en IP65 vattensäker box med integrerade GPS och mobilantenner. I boxen finns också ett uppladdningsbart lithium back-up batteri en extern extern digital temperatur sensor med +/- 0.5˚ C noggrannhet övervakar temperaturen i t.ex en kyltransport eller frysrum och skickar data på valfritt intervall för visning, lagring och eventuellt larm. Enheten kan ställas in att skicka data på xx sekunder, -minuter, -timmar,-dagar.. Du bestämmer!  5000 temperaturavläsningar med GPS position kan skickas med kraft från det inbyggda uppladdningsbara batteriet innan ny uppladdning behöver göras, om du väljer att ansluta TMX till ett fordons-batteri eller till väggkontakten i ett frysrum finns inga sådan begränsningar

tmx

temperaturhantering Temperaturhantering

Skydda din last genom att i lugn och ro hålla koll på alla parametrar på ditt kylaggregat direkt via datorn på kontoret eller hemifrån. XTRAKK erbjuder dig noggrann temperaturkoll så att du kan ta hand om din last på bästa möjliga sätt. Optimal temperaturhantering för att säkerställa högsta kvalitet på produktleveranser via:

 • Regelbunden uppdatering (upp till var 5:e minut) på aggregat- och loggersensorer för att jämföra lufttemperaturen med börvärdet.
 • Temperaturövervakning med realtidslarm.
 • Ändra temperaturinställningen genom att ändra börvärdet på distans

Spårning-av-fordon GPS Spårning av fordon

XTRAKK erbjuder positionering i realtid via GPS-tracker och även historik om positioner. Via detta kan du bättre hantera din flotta och hålla hög servicenivå till dina kunder. Noggrann lokalisering av din flotta när du vill via karta.

 • Övervaka fordonets rutter genom att spela om resan på en karta.
 • Geofence funktion för att övervaka in- och utresa för ett område.

kylaggregathantering Kylaggregatshantering

För ökad effektivitet och för att minska förlusten av last så kan du hantera ditt kylaggregat via XTRAKK. Du kan granska och ditt kylaggregat från GPSlogik’s hemsida medans den är ute och kör på vägarna. Lägre servicekostnader och mindre stopp med hjälp av:

 • Regelbunden uppdatering (var 20_e sekund) på driftläge, drifttimmar, batterispänning, bränslenivå, dörrstatus m.m.
 • Realtidslarm via SMS eller e-post om aggregatet skulle stängas av.
 • Stöldskydd genom larm om dörröppning eller plötsligt minskad bränslenivå.
 • Fjärrstyrning av kylaggregatet med 2-vägs kommunikation:
  Aggregat ON/OFF
  Köra manuell avfrostning
  Köra Pre-Trip (Automatisk självtest)

bränslkenivåer-rapporter Rapporter

XTRAKK ger dig insyn i din flottas bränslenivåer och möjliggör beräkning av bränsleförbrukning. Vid sidan av den här funktionen erbjuder XTRAKK en rad olika standardrapporter. Via dessa fördefinerade rapporter kan du få ut en historia av:

 • Dina temperaturdata för att uppfylla EU:s förordningar.
 • Drift- och alarmdata för att följa utrustningens prestanda och förhindra oplanerade driftstopp.
 • Användning av kylaggregaten för att balansera arbetsbelastningen på flottan.
 • Dina leveranser och resor baserat på tidigare positioner, Geofence områden, och platser av intresse.

Alla standardrapporter kan schemaläggas så att dem sänds ut dagligen, veckovis eller månadsvis till flera intressenter. Du kan sedan dela viktig information internt eller med dina kunder automatiskt.Dessutom kan alla användare skapa anpassade rapporter. Genom att använda det anpassade rapportverktyget, kan du gruppera och visa all viktig data för din dagliga verksamhet.En instrumentpanelvy finns också tillgänglig. Där kan man se en överblick av 7st nyckeltal/fordon. Denna översikt är anpassningsbar så att användaren själv kan välja vilka tal man vill fokusera på.

Data Integration

XTRAKK är ett flexibelt system som lätt kan integrera data i vilken 3:e parts webbplats eller back-end system som helst.