Övervaka kyltransporter med GPS-sändare

Säkra och miljövänliga kyltransporter med GPS-sändare

XTRAKK™ Kyltransporter ger full kontroll av temperaturerna i hela transportkedjan av exempelvis livsmedel och läkemedel. Transport av matvaror under kontrollerade temperaturförhållanden är idag självklart. Varje år går mycket mat till kassation på grund av att kyltransporter misslyckats. Med GPSlogiks produkter blir det enkelt och prisvärt att ha kontroll på både lastbilar och matvaror samt att temperaturen håller sig inom godkända temperaturgränser.  Med GPS-sändare i bilarna blir leveranserna både effektivare och miljövänligare.

coldspeed

Bilarnas GPS enheter registrerar uppgifter som hastighet, bränsleförbrukning och tomgångskörning i realtid. Med denna kunskap kan man försäkra sig om att chaufförerna kör bränslesnålt och miljövänligt. Via GPS håller systemet också reda på bilarnas exakta position, vilket gör det enklare för transportledningen att omdisponera rutter och se vem som är bäst lämpad för ett uppdrag. Detta leder till en säkrare körning eftersom användandet av mobiltelefoner minskar. De mobila enheterna förenklar även orderhanteringen och efterbearbetningen eftersom alla uppgifter sparas direkt i datorn och blir synligt på webben.

 

Kontroll på färsk och frysvaror på distans via GPS-tracker.

XTRAKK är ett innovativt, lätthanterligt GPRS / GPS-system, som ger färskvarutransportörer kontroll av sin vagnpark på distans. Med realtidstemperatur, placering och larminformation om sina fordon så ökar deras operativa effektivitet och minskar förekomsten av lastförlust. XTRAKK ger er möjlighet att garantera produktens obrutna kylkedja och leveranser i tid till kund. XTRAKK gps-trackern ger dig tillgång till viktig information om ekipaget och på lasten. Och det användarvänliga, flerspråkiga webbgränssnittet ger verksamhetschefer och logistiksamordnare kontroll över hela kylkedjan och även omfattande uppsättningar av rapportertemograf

Piccolo TMX – temperatur övervakning med GPS position !

GPS-sändaren TMX är inbyggd i en IP65 vattensäker box med integrerade GPS och mobilantenner. I boxen finns också ett uppladdningsbart lithium back-up batteri en extern extern digital temperatur sensor med +/- 0.5˚ C noggrannhet övervakar temperaturen i t.ex en kyltransport eller frysrum och skickar data på valfritt intervall för visning, lagring och eventuellt larm. Enheten kan ställas in att skicka data på xx sekunder, -minuter, -timmar,-dagar.. Du bestämmer!  5000 temperaturavläsningar med GPS position kan skickas med kraft från det inbyggda uppladdningsbara batteriet innan ny uppladdning behöver göras, om du väljer att ansluta TMX till ett fordons-batteri eller till väggkontakten i ett frysrum finns inga sådan begränsningar

tmx

temperaturhantering Temperaturhantering

Skydda din last genom att i lugn och ro hålla koll på alla parametrar på ditt kylaggregat direkt via datorn på kontoret eller hemifrån. XTRAKK erbjuder dig noggrann temperaturkoll så att du kan ta hand om din last på bästa möjliga sätt. Optimal temperaturhantering för att säkerställa högsta kvalitet på produktleveranser via:

  • Regelbunden uppdatering (var 30:e sekund) på aggregat- och loggersensorer för att jämföra lufttemperaturen med börvärdet.
  • Temperaturövervakning med realtidslarm.

Spårning-av-fordon GPS Spårning av fordon

XTRAKK erbjuder positionering i realtid via GPS-tracker och även historik om positioner. Via detta kan du bättre hantera din flotta och hålla hög servicenivå till dina kunder. Noggrann lokalisering av din flotta när du vill via karta.

  • Övervaka fordonets rutter genom att spela om resan på en karta.
  • Geofence funktion för att övervaka in- och utresa för ett område.
  • Ruttoptimering

bränslkenivåer-rapporter Rapporter

XTRAKK ger dig insyn i din flottas bränslenivåer och möjliggör beräkning av bränsleförbrukning. Vid sidan av den här funktionen erbjuder XTRAKK en rad olika standardrapporter. Via dessa fördefinerade rapporter kan du få ut en historia av:

  • Dina temperaturdata för att uppfylla EU:s förordningar.
  • Körjournaler
  • Fjärrnedladning av färdskrivardata
  • Drift- och alarmdata för att följa utrustningens prestanda och förhindra oplanerade driftstopp.
  • Dina leveranser och resor baserat på tidigare positioner, Geofence områden, och platser av intresse.

Alla standardrapporter kan schemaläggas så att dem sänds ut dagligen, veckovis eller månadsvis till flera intressenter. Du kan sedan dela viktig information internt eller med dina kunder automatiskt.Dessutom kan alla användare skapa anpassade rapporter. Genom att använda det anpassade rapportverktyget, kan du gruppera och visa all viktig data för din dagliga verksamhet.En instrumentpanelvy finns också tillgänglig. Där kan man se en överblick av 7st nyckeltal/fordon. Denna översikt är anpassningsbar så att användaren själv kan välja vilka tal man vill fokusera på.

Data Integration

XTRAKK är ett flexibelt system som lätt kan integrera data i vilken 3:e parts webbplats eller back-end system som helst.