GPSLogik kvalitetsäkrar snöröjning, saltning och sandning

En kommun av Skövdes storlek har en snöröjning budget på 7.5 miljoner kr en normal vinter. Med hjälp av GPStrackers monterat i fordonen får man nu en snabb överblick på vart snöröjningsresurserna används, när de användes och vad som är kvar att göra i realtid.  GPS teknik sparar stora pengar genom att man nu kan leda snöröjningsarbetet på ett aldrig tidigare möjligt sätt.

snorojning