Kombinera GPS data med dynamisk affärsdata ?

Om du vill bygga din egen kartapplikation, kanske kombinera GPS-data från fordon, gods m.m. med dynamisk affärsdata?. 70% av all information har en plats varför inte visualisera
aktuell data på kartan från ditt affärssystem så blir det mycket enklare att ta välgrundade beslut. Om ni känner att ni
behöver hjälp med kodningen, så finns vi som resurs med gedigen kunskap i ämnet. Vi har ju gjort Visual studio kontrollen som medger
GoogleMap integration i ASP.NET webforms med hjälp av vanliga programmeringsverktyg som t.ex. C#, VB, SQL, API, JSON…..

Kika in på vår separata sida ang. GoogleMap kontrollen.
www.googlemapcontrol.com

Titta på våra kodexempel
http://codesamples.googlemapcontrol.com/

Läs mer om API dokumentationen
https://mapcontrol.bitbucket.io/api/index.html

Ladda ned GoogleMapControl exempel kod
http://googlemapcontrol.com/downloads/


Bygg vilken kart & databasapplikation du vill, vår kontroll ger dig full frihet.

GoogleMaps
Bounds
BoundsEventArgs
ControlPosition
FullscreenControlOptions
GoogleMap
GoogleMapContext
GoogleMapDesigner
GoogleMapLibrary
GoogleMapState
GoogleStaticMap
GoogleStaticMap.ImageFormats
LatLng
MapEventArgs
MapType
MapTypeControlOptions
MapTypeControlStyle
MarkersExtender
MarkersExtenderDesigner
MouseEventArgs
OverviewMapControlOptions
PanControlOptions
Point
PolylineOptions
RotateControlOptions
ScaleControlOptions
ScaleControlStyle
SearchBoxControlOptions
Size
StreetViewControlOptions
ZoomControlOptions
ZoomControlStyle
GoogleMaps.Directions
DirectionsChangedEventArgs
DirectionsStep
Distance
Duration
GoogleDirections
Location
TransitOption
TravelMode
UnitSystem
GoogleMaps.Drawing
DrawingCircleEventArgs
DrawingControlOptions
DrawingManager
DrawingMarkerEventArgs
DrawingOverlayEventArgs
DrawingOverlayType
DrawingPolygonEventArgs
DrawingPolylineEventArgs
DrawingRectangleEventArgs
GoogleMaps.Markers
GoogleMarkers
InfoWindowOptions
LabeledMarker
Marker
MarkerAnimation
MarkerClusterer
MarkerClusterStyles
MarkerEventArgs
MarkerImage
MarkerLabel
MarkerManager
MarkerOptions
MarkerShape
MarkerShapeType
GoogleMaps.Overlays
GoogleCircle
GoogleGround
GoogleOverlay
GooglePolygon
GoogleRectangle
GoogleMaps.Polylines
GooglePolyline
GoogleMaps.Streets
GoogleStreetViewPanorama
NavigationControlOptions
NavigationControlStyle
StreetViewAddressControlOptions
StreetViewPanorama
StreetViewPov
GoogleMaps.Utils
DrawingOverlayTypeArrayConverter
DrawingOverlayTypeConverter
EnumClass
IScriptDescriptorData
JsUtility