Automatisk besöksrapport, parkera i närheten av en kund så blir besöket loggat.

Ett städbolag i Stockholm har många företagsbilar och ännu fler kunder. Du får en omfattande besöksanalys, överskådligt presenterad med information om var, när och hur ofta fordon befunnit sig hos en viss adress eller kund. Koppla in GPS sändare i bilarna som du får levererade från GPSlogik, det går på några minuter och sedan får du automatiska dag/vecka/månad rapporter vilka …

GPSLogik AB välkomnar Närkefrakt AB som ny kund !

GPSLogik AB levererar mer än bara ‘fleetmanagement’. Vi hjälper t.ex. Närkefrakt AB som vill kunna se och rapportera utförda jobb i realtid från fordonen till sitt affärssystem. För NärkeFrakt AB innebär detta smidig hantering och mycket lite administration, då faktureringsunderlag skapas automatiskt allteftersom de ~3000 slambrunnarna töms. Systemet är tillgängligt i fordonen via kostnadseffektiv mobilteknik och samtidigt på webben så …

Visualisera pågående arbetsuppgifter på en onlinekarta, koppla ihop data med verksamheten

Falck’s bärgningstjänst i Tibro utökar sitt innehav av GPS-sändare i sin fordonspark. Från gemensam uppdragscentral hanteras bilar i Skaraborg, Örebro och Helsingborgsregionen. Med GPS-position på rullande bärgningsbilar och adresser på trasiga bilar som skall hämtas jobbas det effektivare. På samma sätt skulle ditt företag kunna arbeta smartare, ring oss så berättar vi mer om realtids positionering och systemets praktiska dispatch …