Automatisk besöksrapport, parkera i närheten av en kund så blir besöket loggat.

Ett städbolag i Stockholm har många företagsbilar och ännu fler kunder. Du får en omfattande besöksanalys, överskådligt presenterad med information om var, när och hur ofta fordon befunnit sig hos en viss adress eller kund. Koppla in GPS sändare i bilarna som du får levererade från GPSlogik, det går på några minuter och sedan får du automatiska dag/vecka/månad rapporter vilka visa vilka bilar som har varit hos vilken kund och hur länge de har varit på plats. Denna data är värdefull ur flera perspektiv.

GPS sändaren ingår i månadsavgiften, som är låg!

Ring oss idag så gör vi en demonstration för dig.