XTRAKK OnlineOrder™, mobil orderhantering ökar fälteffektiviteten i varje företag

När man tillbringar största delen av dagen ute på fältet och arbetar men måste åka till kontoret för att utföra administrativa uppgifter är XTRAKK OnlineOrder™ det perfekta verktyget för dig. Vårt onlinesystem för mobil orderhantering och realtidspositionering av Ert företags mobila resurser gör att er personal kan tillbringa mer tid ute hos kunder och märkbart reducera tidsåtgången för administration. Det frigör produktiv tid vilket i sin tur ger ökade intäkter. XTRAKK OnlineOrder™ strömlinjeformar processer för insamling och dokumentation av data direkt på den plats där informationen uppstår.

XTRAKK OnlineOrder™  synliggör och effektiviserar,  när information på alla nivåer digitaliseras och hanteras med IT-teknik skapas helt nya möjligheter till effektiviseringar och högre lönsamhet, samtidigt som kommunikationen med kunder och mobil personal förenklas. Ett bra mobilt orderhanteringssystem skapar synlighet vilket leder till snabbare och bättre information till dig och dina kunder. Allt detta ger dig möjligheter att ta rätt beslut, i rätt tid, baserat på uppdaterad och korrekt information.

XTRAKK OnlineOrder™ ger dig information om dina aktuella uppdrag och kunder samtidigt som det ger dig förbättrade dokumentationsmöjligheter

Här är några fördelar med XTRAKK onlineOrder™

 • Aktuella uppdrag visas på karta och tabellformat tillsammans med personlens position.
 • Tillgång till orderdata utanför kontoret via webbapplikation och smartphones
 • Integrerat kartsystem som visar kortaste vägen till arbetsplatsen
 • Få översikt över all order aktivitet i realtid
 • Effektivisera rese – och servicerutiner
 • Automatisk körjournal och tidrapport
 • Sända automatiska påminnelser/varningar via sms till mobil personal

Idag är XTRAKK onlineOrder™ anpassat för följande branscher;

 • El, Larm, Port, Hiss, Tele, Data, Kraft
 • Vägnät och gatudrift
 • Maskinentreprenörer
 • Bygg & anläggning
 • VVS
 • Fastighetsförvaltning
 • Hemtjänsten
 • Renhållning