GPS-baserat verktyg för gatu- och park förvaltningar. Ger stor besparing och kvalitetsäkring av utfört arbete

Varje stad/kommun har  så här års 100 tals fordon igång som sköter snöröjningen och halkbekämpningen. Kommunerna äger en del av den vagnspark som krävs för uppgiften resten hyrs in via privata entreprenörer.  Med ett realtidssystem från GPS logik AB kan man se vilka vägar som är halkbekämpade på en webbaserad karta, vart det är snöröjt och vilket arbetsmoment som pågår.  Om det snöat  mycket under natten så hinns inte hela distriktet med på ett skift, med en GPS sändare ombord och ett realtidsuppdaterad system/karta ( vi visar vart arbetet är klart) så kan man själv se vilka gator som är klara.  – ”Ännu bättre hjälp är GPS:en vid halkbekämpning , då man åker och lastar om flera gånger under rutten och kanske inte alltid startar igen där man slutade sist. Med systemet så ser man precis vad som är kvar att göra, tack vare realtidsuppdateringen”

snorojning

Varje dag röjs 10-100 mil väg vid snöfall i varje Svensk kommun. Här finns mycket tid & pengar att tjäna på samordning och möjligheter att kvalitetssäkra utfört arbete. Nya möjligheter till fakturakontroll på jobb som utförts av inhyrda entreprenörer. Möjligheter att reglera försäkringskador rättvist ökar naturligtvis också. Alla platser och tider spelas in .

GPSLogiks kart system XTRAKK har utvecklats i en säker .NET-miljö och lyfter flotthantering till en högre nivå. Förare, planerare och ledning kan här utbyta fordons information/position i realtid, i nära samarbete med kunder och underleverantörer.

Via display’en i fordonshytten så kan man själv märka upp vilken typ av arbetsuppgift man utför för tillfället, – ex. snöröjning, halkbekämpning… På detta sätt så kan man få statistik över tidsåtgång per arbetsmoment vad fordonen används till. Med en GPS loggnings utrustning ombord så kan man enkelt reda ut vad de inhyrda entreprenörerna gjort vilket ger ett bra underlag för faktureringskontroll och ett bra verktyg för att se till att skattepengar används rätt.  Här finns med andra ord STORA pengar att tjäna och gatuförvaltningen blir bra mycket effektivare genom samordning av resurser. GPS Logiks system XTRAKK ger naturligtvis kvalitetshöjning och kvalitetssäkring av kommunens och inhyrda entreprenörers arbete. Med hjälp av systemet kan man vara snabbt vara på plats och åtgärda eventuella felaktigheter.  Bränslebesparing och miljövinster är ett annat argument.
Skicka meddelanden mellan webbserver och display samt välj aktuellt arbetsmoment

Skicka meddelanden mellan den kartbaserade webbservern och display i fordonet. Välj ENKELT aktuellt arbetsmoment, typ - snörörjning, -halkbekämpning, snötippen, -- och 200 valfria meddelanden till.

Man kan enkelt få ut uppgifter ur GPS logiks system om var & när det är saltat och plogat. Det sker givetvis olyckor och skadegörelse på medborgarnas egendom och med ett precist loggande av plats & tid så kan se om målsägaren har rätt eller fel.  Detta är mycket bra tycker försäkringbolag och styrande på kommunerna som då har svart på vitt om deras fordon varit på plats eller inte då skadan eller olyckan skett.

xtrakk.gpslogik.se. Nya möjligheter

xtrakk.gpslogik.se. Nya möjligheter

GPS Logik har många olika tekniska hjälpmedel för att kvalitetssäkra utfört arbete och se till att det utförts på det sätt man betalar för bl.a. Ruggad PC med inbyggd GPS. Med en PC i fordonet så kan man klara många uppgifter.

Xtrakk realtiduppdaterande karta i en ruggad PC (IP65). PC med miltär spec. tål allt.

Xtrakk realtiduppdaterande karta driven av GPS sändare i en ruggad PC (IP65). PC med miltär spec. tål allt.