Fordonsuppföljning i realtid

Med en GPS-tracker i dina fordon så får du överblick, det blir enkelt att förbättra och optimera verksamheten när du ser hur fordonsflottan arbetar.

Få full kontroll över företagets fordon, optimera användningen och få en lönsammare bilpark. Kartplattformen uppdateras var 60:e sekund för att visa dig hur din verksamhet flyter och hjälper dina förare att välja den mest kostnadseffektiva rutten.

Realtidsinformation gör det möjligt för fordonsparkens chefer och operatörer att reagera på eventuella förändringar och fatta bättre informerade beslut.

För att kunna ta välgrundade beslut, behöver du synliggöra fordonsparken. Det gör du med en GPS-sändare i fordonen och vårt Fleet Management System

 • Real-tidspositionering och fordons status
 • Fordonsadress och koordinater
 • Dela fordonets position med en länk till 3:e part
 • Historik på allt
 • Varierande rapporter för resor och fordons aktiviteter
 • Fart, bränslenivå och andra parametrar övervakas
 • Street view och trafik information
 • Och mycket mer!

Lämpliga GPS och telematik enhet för lastbilar

En komplett lösning för att ladda ned data från digitala färdskrivare och förarkort för att kunna kontrollera och planera chaufförernas resor på ett smidigt sätt och samtidigt uppfylla EU's regelverk.

HCV5 GPS sändare
Pro 5 GPS sändare

Neddladdning av färdskrivardata via vårt system

En komplett lösning för att ladda ned data från digitala färdskrivare och förarkort för att kunna kontrollera och planera chaufförernas resor på ett smidigt sätt och samtidigt uppfylla EU's regelverk.


TIDSANALYS

Tidsanalysmodulen visar sammanfattningen av förarens arbetstid:

 • Tid kvar att köra denna dag och vecka
 • När ska man vila nästa gång, daglig och veckovila
 • Tiden som redan använts till körtid och arbete
 • Utökad körning och reducerade viloperioder

Denna information kan skickas till e-post som en rapport om en vald tidsperiod. Informationen om förarens arbetstid kan också överföras till tredjepartssystem med API-lösning.

Online uppföljning av kör och vilotider


Tidslinjen för föraraktivitet visar en sammanfattning av förarens vecka och dag - arbetstid, körning, tillgängligt och okänt (när förarkortet tas bort). Flaggor i tidslinjen visar när och vilken överträdelse som gjordes. Klicka på flaggan för att se överträdelsedetaljer och flytta musen över den specifika dagen eller tidsluckan för att se detaljerad information.

Image

Loggning av körtidsöverträdelse baserat på  (EC) regelverk 561/2006


Körtidsöverträdelser visar körtids- och viloperioder som görs av förare. Operatören får information om överträdelse och kan vidta förebyggande åtgärder - förarutbildning, förbättring av planering och andra operativa uppgifter.


Image
Färdiga kablage för CAN buss, färdskrivare, FMS gör installationen enklare, snabbare och roligare.
Färdskrivare kablage
FMS/CANbus kablage

Telematik 

Våra avancerade funktioner ökar din fordonsparks effektivitet

 

 • Övervaka chaufförbeteende i trafiken
 • Bränsle nivå och konsumption
 • Läs ut on-board datorer (CANbus)
 • Trailer temperature monitoring
 • Custom events
 • Färdskrivardata, kör och vilotider
 • Vehicle maintenance management
 • Rutt planering och uppgifts hantering