Geofence, sätt upp ankomstaviseringszoner eller aktivera stöldskydd.

Med GPSlogiks geostaket är det enkelt att definiera regler och mottagare av meddelanden när fordon rör sig in/ut öven en geozon. GPSLogik AB erbjuder avancerade tid- & geostaket för kontroll av in- & utpassage i egendefinierade områden med valfri larmradie. Du kan enkelt sätt upp egna geostaket där du talar om hur och vart du vill att ditt positionslarm skall utlösas. Givetvis kan positionslarm användas för tjuvlarm …