GPSlogik EYE, stöldlarm med GPS position och IR detektor

Stölder ur trailers medför oönskade stillestånd och ökade kostnader för flera aktörer i transportkedjan. Utöver rent ekonomiska aspekter utgör transporter av stöldbegärligt gods en ökad risk för inbrott och överfall. För föraren innebär det minskad trygghet i arbetet. GPSlogik Trailer EYE en användarvänlig larmlösning avsedd för professionellt bruk inom transportsektorn. Produkten bygger på okomplicerad, befintlig och beprövad teknik. Genom ett …