Övervakning av temperaturkänsliga transporter, som t.ex. mat, läkemedel och analysprover

Tempererade Transporter? – Leverans av känslig last

GPSlogik har lång erfarenhet och gedigen kunskap om tempererade transporter och hur man övervakar dessa kostnadseffektivt. Med hjälp av våra prisvärda RFID-taggar med inbyggd temperatursensor så kan du ansluta upp till max. 50 temperatursensorer till en enda simkortsbestyckad koncentratorenhet, koncentratorn innehåller dessutom GPS och interface för att lyssna av canbus i ditt fordon. Följ all insamla data online på valfri dator efter inloggning eller i vår mobilapp.

Vi har kunskap om många olika branschers behov för temperaturkontrollerade transporter från livsmedel och läkemedel till flyg & rymd industri. Med vår utrustning i fordonen kan du enkelt säkerställa att ditt gods transporteras med korrekt temperatur (+80 grader till –40 grader Celsius) från dörr till dörr. Du får avvikelse larm via SMS och mail och alla temperaturavläsningar loggas tillsammans med GPS position.

Exempel från verkligheten.
Umeå universitets sjukhus övervakar alla transporter av patientprover mellan vårdcentraler och kliniskt kem labb, vid temperaturavvikelse får provet tas om. Detta för att säkerställa
korrekt provresultat och högsta möjliga patient säkerhet. GPS Logik utrustar 30 st Postnord lastbilar i Västerbotten med GPS sändaren Piccolo + med inbyggt RFID läsare som trådlöst kommunicerar med aktiva RFID taggar vilka är utrustade med inbyggd temperatursensor (+/- 0.5C noggranhet), vars kommunikations räckvidd är ~70 meter. Temperatursensorn är placerad i kylda analys provväskor och de kommer logga och larma vid fel temperatur, allt för att höja patientsäkerheten. Ett prov som utsatts för felaktig temperatur under transport mellan vårdcentral och det stora klin. kem labbet på Umeå Universitets sjukhus kan man inte lita på utan måste då tas om. Givetvis hoppas vi på att fler landsting kommer följa Västerbottens läns landstings exempel och satsa på vårt kostnadseffektiva system för trådlös temperaturövervakning. Ett system i sann IoT anda, telematik done right!

Ring oss på 0500 6000 22 så berättar vi mer om vår teknik och lyssnar på vad du vill övervaka.