Obruten kylkedja ett hett ämne

– Temperaturövervakning med position och larm

TMX är robust (IP67-klassad) och liten i formatet, och placeras enkelt på en eller flera platser där mätningen önskas. Enheten läser av temperaturen var 5:e minut och skickar därefter in avläst temperatur till ett webbaserade gränssnitt. Det innebär att man får tillförlitlig data om avvikelser och var den skett. Med larmfunktionen kan åtgärder snabbt sättas in för att undvika svinn. Med en inbyggd GPS har man också kontroll över sina enheter och var de befinner sig. Temperaturkontrollerad logistik och obruten kylkedja är bäst för alla!

Tillsammans med TMX och TMXTemp App samlas all temperaturdata i ett och samma system och nås gemensamt med det webbaserade gränssnittet.

Fördelar:

  • Läser av och rapporterar löpande temperaturen
  • Temperaturdata presenteras bl a i schemalagda rapporter
  • Larm vid avvikande temperatur
  • Kraftfullt webbaserat verktyg för uppföljning
  • Batteritid: 5000 läsningar motsvarande ca 15 dagar
  • Mått: 125mm x 87mm x 41mm
  • Temperatur och GPS sensorn uppfyller branschriktlinjer och lagkrav

De senaste dagarnas uppmärksammade artiklar i Svenska Dagbladet kring leverans av matkassar i okylda transportbilar aktualiserar vikten av temperaturövervakning och att kunna påvisa en obruten kylkedja. Det är också viktigt att kunna garantera matsäkerhet för konsumenten och att möjligaste mån undvika svinn.

För er som vill ta del av artiklarna ur Svenska Dagbladet använder ni nedan länkar:

SvD, 2 november – Matkassar körs ut i okylda bilar

SvD, 3 november – Okyld leverans av mat stoppas

SvD, 3 november – Förklaringen: ”Kundens ansvar att äta maten i tid”

SvD, 4 november – Stockholm Stad gör extra kontroller

SvD, 6 november – Mathem: Självklart kör vi med kylbil

Med TMX-Temp/TMX-Temp App övervakas och dokumenteras temperaturen i transporter, på lager och vid lastning/lossning digitalt i realtid. Med intelligenta larm i systemet får man via e-post eller SMS viktig information om avvikelser och kan därmed sätta in nödvändiga åtgärder innan varorna tagit skada.

TMX – Temp uppfyller satta riktlinjer från Föreningen Fryst och Kyld Mat. Läs mer om dem här http://www.frystochkyldmat.se/

Kontakta oss på 0500 – 6000 22 så berättar vi mer om vår smarta och prisvärda lösning för att få koll på leveransen.

 

 

Att säkerställa och påvisa rätt produkttemperatur genom lagring och transport av temperaturkänsligt gods är avgörande för att kunna garantera livsmedlets kvalitet vid leverans. Tveksamheter kan få kostsamma följder med avvisat mottagande och onödigt matsvinn.

TMX -Temp från GPS logik registrerar och sänder temperaturloggningen i transportbilens olika fack i skåpet med önskade intervall och position till en molnbaserad webbsida. Den mobila temperaturmätningen sker oavsett position, om fordonet är under färd eller lastar/lossar. I webbportalen dokumenteras all data, sammanställs och larmar vid avvikelser. Bl a kan en redovisning tas fram vid leverans för att visa på en obruten kylkedja.

Temperaturlogg per order

Genom att integrera TMX -Temp med GPS Logiks webbaserade fleetmanagement program e för orderhantering, kan temperaturen registreras för respektive order och ge information om temperaturer för en specifik leverans. Chauffören skriver som vanligt ut kvittot med information om leveransen och lägger enkelt till loggningen av temperaturen. Kunden får då exakt information om vilken temperatur skåpet hållit under tiden varorna befunnit sig i bilen.

Smarta larmfunktioner i TMX – Temp

Viss kyld mat får inte transporteras för kallt och viss fryst mat får givetvis inte vara i för varmt utrymme. Genom övervakning av temperaturen under transport och med ett intelligent larm i systemet får man via e-post eller SMS viktig information om avvikelser och kan därmed sätta in nödvändiga åtgärder innan varorna tagit skada. Falsklarm undviks genom att man kan ställa in viss fördröjning i larmfunktionen samt automatblockering, aktivering. En eller flera användare ges möjlighet att kvittera ett larm på webben med kommentar om varför feltemperatur uppstått, det ger full spårbarhet.

TMX -temp,  mäter godset där det är

TMX -Temp är ett kraftfullt verktyg för löpande stick-kontrollen. Det ger trygg och enkel temperaturövervakning av ex. matkassar och leveranser på pallar och i backar. TMX – temp registrerar löpande temperaturen under hela leveransen och eventuella avvikelser går enkelt att spåra till den plats det skett. GPS sändaren med temeperatursensorn är robust (IP67-klassad) och liten i formatet, och placeras enkelt på en eller flera platser där mätningen önskas. Enheten läser av temperaturen var 5:e minut och skickar därefter in avläst temperatur till ett webbaserade gränssnitt,  all temperaturdata samlas in i ett och samma system och nås gemensamt med det webbaserade gränssnittet.