GPSlogik ger dig verktygen för att följa upp hur din fordonsflotta jobbar

Har du en miljöpolicy och en önskan att köra mer ekonomiskt och trafiksäkert på ert företag ? GPSlogik ger dig utmärkta verktyg för att följa upp hur din fordonsflotta egentligen jobbar. Med GPSlogik’s automatiskt skapade dokument visar hur det står till med din verksamhet så du kan börja optimera körstil och samtidigt spara pengar, underlag för eco-driving e.t.c.

Fråga:
Vad kostar det i energi (diesel) att öka hastigheten från 60 till 80 km/tim resp från 5 till 25/km/tim. Fordonets totalvikt 60 ton resp 20 ton. Konsekvens: Om man bromsar från 80 till 60 km/tim förlorar man i princip lika mycket i rörelseenergi som det kostat att accelera från 60 till 80 km/tim.

speed2
Svar:

Eftersom man normalt kör ganska långa sträckor så är det inte accelerationerna som är avgörande utan friktionsförluster – inklusive luftmotstånd. En personbil har en optimal hastighet på c:a 70-90 km/t, se länk 1 och 2 nedan. I länk 1 finns ett diagram på bränsleeffektivitet och tips för effektiv körning.

Om hastigheten är v så är luftmotståndet (bromsande kraften)

luftmotstånd = konstant*v2

Effekten går som F*v, så förlusterna från luftmotståndet går som v3. Å andra sidan kör man längre per tidsenhet, så slutresultatet blir att effektiviteten minskar som v2.

Det är klart att det optimala är att köra med så konstant hastighet som möjligt, bromseffekten är rena förluster.

Eftersom rörelseenergin är m*v2/2, kostar det mycket mer energi att accelerera från 60 km/t till 80 km/t än att accelerera från 5 km/t till 25 km/t. Kraften som krävs för accelerationen är (bortsett från luftmotståndet) densamma, men kraften verkar vid den högre hastigheten på en längre sträcka, så den erfordrade energin blir större.

Bränsleekonomi för en bil är ett ganska komplicerat ämne med många parametrar, så man kan inte räkna ut bränsleförbrukningen med hjälp av en enkel formel. Det bästa är att pröva själv – vissa bilar visar den ögonblickliga bränsleförbrukningen så för dessa är det enkelt.

Låt oss avslutningsvis beräkna hur mycket diesel det kostar att accelerera en 20 tons lastbil från 5 till 25 km/t och från 60 till 80 km/t. Energiutbytet för dieselolja är enligt Energy_content_of_biofuel 40.3 MJ/l. Om vi räknar med en effektivitet på 40% blir energiutbytet 16100 kJ/l. Detta värde har använts för att räkna ut förbrukningen i den sista kolumnen.

Hastighet Ekin DEkin Förbrukning
5 1.4 19.6
25 6.9 476 456.4 0.028
.
60 16.7 2790
80 22.2 4930 2140 0.13
km/t m/s kJ kJ liter dieselolja

Det tar alltså hisnande 0.13 l diesel att accelerera vår 20 tons lastbil från 60 till 80 kmh! Tvinga därför inte upp lastbilen över 80 km/h, du gör marginell tidsvinst, tjänar mindre pengar och du blir samtidigt en trafikfara.