GPS-lokalisering ger dig en enklare arbetsdag

Med GPSlogiks fordonsportal XTRAKK så blir det enkelt att styra din fordonsflotta oavsett om det gäller lastbilar, tjänstebilar, servicefordon eller andra objekt som man vill ha en geografisk fixpunkt på. Genom en snabb titt på vår webbportal får du total överblick och det ger dig naturligtvis nya möjligheter till koordinering av dina resurser samt öka kundnyttan och servicegrad.

Att systemet är webbaserat betyder för dig som kund att du vartsomhelst kan tillgodogöra dig senaste information om din fordonsflotta. När vi uppdaterar systemet med nya smarta finesser så finns de tillgängliga för dig vid nästa inloggning utan ominstallationer i din dator.

Vi kan utbyta data med ert befintliga affärssystem, många tycker detta är bra.

GPS positionering ger arbetsledare inom trafik och service verksamheter avlastning. Rätt beslut kan fattas oftare med rätt information vid handen.

  • Realtids överblick av fordon i realtid för logistikoptimering
  • Positionshistorik, vald väg, sträckor, stopptider, körtider m.m av fordon
  • Automatisk, exakta & validerade körjournaler perfekt i uppföljningsarbetet
  • Fordonsstatistik i MS Excel, XML, CSV format med bl.a nyttjandgrad, antal kilometer m.m

GPS-assisterad logistik innebär bara besparingar, bättre kundnytta, ökad förtjänst. Ring oss och prova, det är gratis !

xtrakk