Alla enheter placerade utefter en tidslinje

Vi placerar alla dina fordon utefter en tidslinje och du får omedelbar översikt i realtid i både karta och tabellform. GPSLogik har många verktyg för att visualisera hur dina resurser används. Tidslinje diagramet visar direkt om dina fordon kör, står still, hur länge har dagens stopp varat, när startade fordonen i morse, när åkte de hem e.t.c
Klicka på nån intressant pkt. i grafen och vi sätter en markör på kartan.

En bild säger ofta mer än 1000 ord. Självklart vill du prova själv, ring oss för demokonto tel. 031-3607454

screenshot015

gpslogik_email_signatur1