Få GPS-koll på dina leveranser

Få  GPS-koll på dina leveranser

Ett 15 minuters montage sedan kan du börja arbeta effektivare, säkrare och samtidigt förbättra din kundservice

15 minuters montage arbete, sedan kan ditt företag börja arbeta effektivare, säkrare och samtidigt förbättra kundservicen till nya nivåer.


Fråga: Hur blir din fordonsflotta mer effektiv och överskådlig?

Svar: Genom GPS-positionering går det att hålla koll på både hastighet och hela körningens rutt.

Många åkerier i Sverige har kanske inte den optimala översikten över var deras fordon befinner sig efter att de skickats ut i landet för leverans. Det finns bra system som visar hur mycket paketen väger, vilken streckkod som tillhör paketet, vem som skickat, vilken kostnad det har och när det ska vara framme. Men under paketets livslängd så har åkerierna bara geografisk översikt under 20 procent av leveranstiden.  GPS-trackers blir en allt vanligare variant av Fleet management, det vill säga en helpaketslösning för att åkeriers fordonspark ska flyta smidigare. Du slipper dessutom pappersarbete och rundringningar eftersom fordonen hela tiden rapporterar in var det är, mellan vilka tider de kör, vilka tider de arbetar och om motorn går på tomgång.

Åkerierna fungerar automatiskt även som ett rapportcentrum med statistik där man med hjälp av resultatet kan dra slutsatser och optimera sin fordonspark, helt enkelt driva det så effektivt som möjligt. Om man istället för att lägga ner onödig tid på att hela tiden kontrollera var lastbilarna är använder sig av GPS-assisterad fordonslogistik för att bättra på sin leveransprecision, så kan mer tid läggas på kunder och kundkontakter.

Med så kallad GPS-positionering går det att få reda på var lastbilen är samtidigt som kunden vet exakt på vilken lastbil paketet ligger.
Det går till exempel att säga att ett paket är i en viss ort i 84 km/h istället för att paketet passerade en destination på vägen för ett antal timmar sedan. Fördelar med att använda ett system för spårning av ditt fordon är bland annat detaljerad information om alla fordon som lämnas på tomgångskörning vid hållplatser eller trafiksignaler. Informationen gör det också möjligt att minska bränsle- och underhållsräkningar.
De flesta försäkringsbolag erbjuder rejäl rabatt på fordon med ett GPS-tracker system. Installationen är enkel och består av en liten svart låda i fordonet med tre uttag för inkoppling. Produktiviteten av arbetskraften kan dessutom ökas genom att hålla koll på chaufförernas lunchraster. Utvärderandet av övertiden för föraren bidrar också till att förhindra alla omotiverade stopp.
Verksamheten blir också mer kundvänlig eftersom GPS-enheter ger den exakta platsen för fordonet och med hjälp av detta kan en ungefärlig tid ges till kunden för leverans.
Kostnaderna kan automatiskt minska tack vare att du ser var bilarna är eftersom underlaget blir bättre för planering och samordning av verksamheten. Om 50 bilar skickas ut på morgonen utan en sammantagen bild hur rutterna ser ut försvåras direkt jobbet och blir onödigt ineffektivt. Om du däremot kan följa allt på en karta så avslöjar du om flera åker åt samma håll på samma väg. Då kan man försöka lägga om rutterna för att optimera användningen av sin vagnspark.

Det finns även möjlighet att applicera en inbyggd sms- och mailfunktion i systemet som gör det lättare att föravisera när en lastbil närmar sig sin vagnpark, omlastningsterminal eller kund. Mottagaren kan få reda på när det är så lite som fyra mil kvar innan den nya terminalen nås för att plocka upp en ny sändning och kan därmed förbereda lastplatsen för att tidseffektivisera överlämningen.

GPS-spårning av fordon är ett system som snabbt vuxit fram som ett viktigt verktyg för åkerier och vagnparksförvaltare. En installation av ett spårningssystem kan i förlängningen bli ett sätt att förbättra produktiviteten och effektiviteten hos sina anställda och kunder