Software GPS-sändare i en ruggad PC

Att ha en bärbar tablet PC med inbyggd GPS mottagare och en programvara som skickar vidare PC:n/personens/fordonets position i realtid till GPS Logiks kartportal XTRAKK har länge varit ett önskemål från våra kunder. Nu finns det alltså en lösning på detta.

pc-inbyggd-gps

Vår programvara läser GPSen och skickar vidare positoioner till XTRAKK® vår kartserver.

Du kan via vår programvara ha positionering i realtid på webben och all annan mjukvara samtidigt på ett simkort/surfsticka. Detta blir ett väldigt flexibelt och kraftfullt verktyg och mycket kostnadseffektivt. Ruttplanering och möjligheter för arbetsledare att skjuta ut nya arbetsordrar under dagen till den Internet uppkopplade PC:n i fordonet. När ett uppdrag är slutfört så väljer vår programvara kortaste väg till nästa uppdrag via aktuell GPSposition.

Denna funktionalitet ger möjlighet till dubbelriktad online arbetsorderhantering via GPRS/GPS med elektronisk körjornal

GPSLogiks körjournal är en automatisk skapad elektronisk körjornal. Den består av en GPS-mottagare/sändare i ditt fordon. Mottagaren registrerar positioner under din resa och skickar dessa med GPRS/3G via mobiltelefonnätet till våra servrar. Därefter omvandlas dessa positioner till elektroniska resor med gatuadresser som start- och slut-position samt alla tider. Logga på vårt system och se din resa i kartform, exportera valda dagar, veckor eller månad till t.ex. Excel och börja redigera dina resor efter efter kategorier. Skriv ut din körjornal, tidrapport eller körrapport direkt eller få den mailad till dig per automatik. .

Du kan också välja till extra funktionsmoduler som t.ex. GPS assisterat system för dubbelriktad arbetsorderhantering mellan fordon och arbetsledare (dispatcher) .

XTRAKK gpsjournal är ett modernt internetbaserat system som ger företagare möjlighet att skapa offerter, ordrar eller fakturaunderlag direkt på plats ute hos kunderna. När du är klar geotaggas din information och skickas upp till våra servrar via GPRS nätet. Det innebär att varje serviceresa/uppdrag inklusive det material som gått åt dokumenteras direkt på plats. Hemma på kontoret kan du själv eller arbetsledare på distans följa dagens hur dagens arbete fortlöper både i tabell & kartform och de kan med ditt underlag skicka faktura samma dag.

Vårt system förkortar ledtider och ger dig möjlighet att styra fältverksamheten med lönsamhetsfokus och hög kundservice. I längden innebär det större effektivitet, SÄKERHET  och lönsamhet för ditt företag.

Övergripande fördelar

  • Öka lönsamheten för hela serviceverksamheten
  • Enklare och snabbare administration för personal på fält och kontor
  • Alla i servicekedjan har tillgång till nödvändig information för att göra ett bra arbete
  • Komplett servicehistorik på objekten med bl a placering, vad som hittills är utfört, status på pågående uppdrag och planerad service.