XTRAKK's mobila orderhantering ökar effektiviteten för alla företag med medarbetare ute på fältet

Ett riktigt verksamhetssystem ska vara tillgängligt och kunna användas av alla,  även av personal som jobbar ute på fältet.  I XTRAKK-systemet är inte mobiliteten ett nytillkommet tillägg utan en central del i systemet. Med hjälp av handdatorer/smartphones  har t.ex. servicepersonal och säljare tillgång till aktuella arbetsorder, kundregister, kontaktpersoner och kollegornas position.. etc överallt och när som helst. Åtgärder, arbetstid, restid mm – alla uppgifter registreras en gång och hanteras sedan hela vägen utan dubbelarbete. Vi har en karta med i systemet där pågående, nya och avslutade arbetsordar och projekt ritas ut på rätt plats tillsammans med de GPS positionsdata som servicebilarna skickar in i systemet. Arbetsledning och felanmälan på service företag kan jobba mer effektivt, de kan i realtid styra och leda verksamheten på ett aldrig tidigare sätt.

arbetsorder_mobil

iPhone eller Androidbaserad telefon med installerad applikation som medger realtids GPS positionering av personal på webbkarta i kombination med mobil arbetsorderhantering med stöd för kvittering av färdiga jobb från mobilen.

XTRAKK’s mobila arbetsorderhantering ökar effektiviteten för alla företag med medarbetare ute på fältet. Du ser vilka pågående arbeten som finns och vart servicefolk befinner sig i realtid. Positioner och arbetsordrar syns både på GPSLogiks kartsystem på webben och i medarbetarnas mobiler.

Snabbväxande GPSLogik AB lanserar nu sin abonnemangstjänst för mobil serviceorderhantering för Android och iPhone

Som vi alla har sett så har smartphonemarknaden i princip helt omdefinierats med iPhones och Androids snabba intåg. Vår produktstrategi syftar till att erbjuda bästa pris/prestanda och då allt fler av våra kunder använder iPhone och Android är det helt naturligt för oss att ge dem möjlighet att hantera sina serviceorder i dessa telefoner och surfplattor. De nya versionerna kommer vara tillgängliga för alla våra abonnenter på Android såväl som iPhone under första kvartalet 2011

Här är några fördelar med XTRAKK onlineOrder™

 • Aktuella uppdrag visas på online webbkarta tillsammans med personalens aktuella position.
 • Tillgång till orderdata utanför kontoret via webbapplikation och smartphones, iPhone och Android i dagsläget
 • Integrerat kartsystem som visar kortaste vägen till arbetsplatsen
 • Få översikt över all orderaktivitet i realtid
 • Effektivisera rese – och servicerutiner
 • Automatisk körjournal och tidrapport
 • Sända automatiska påminnelser/varningar via sms till mobil personal

Idag är XTRAKK onlineOrder™ anpassat för följande branscher;

 • El, Larm, Port, Hiss, Tele, Data, Kraft
 • Vägnät och gatudrift
 • Maskinentreprenörer
 • Bygg & anläggning
 • VVS
 • Fastighetsförvaltning
 • Hemtjänsten
 • Renhållning
 • Taxi
 • Budbilar