XTRAKK PC

XTRAKK PC. Windowsprogrammet som emulerar en GPS-tracker.

Kombinera användbarheten och styrkan i en uppkopplad windowsdator i ditt fordon med funktionaliteten hos en GPS-tracker.

XTRAKK™ PC och onlinekarta i en ruggad PC (IP65)

Anslut mobilt bredband (surfsticka) och en GPS-puck tillsammans med vår windowsmjukvara så har du plötsligt en navigator som fungerar på samma sätt som exempelvis Garmin och Navigon med ruttplannering m.m. Skillnaden är att denna samtidigt sänder din koordinater till GPSLogiks kartservrar samtidigt som du gör en förflyttning i fordonet. Hemma på kontoret kan de följa dig i realtid på onlinekartan.

Du kan alltså köra positionering i realtid och all annan mjukvara samtidigt på ett SIM-kort/surfsticka. Detta är ett väldigt flexibelt och kraftfullt verktyg och mycket kostnadseffektivt.

Ruttplanering och möjligheter för arbetsledare att skjuta ut nya arbetsordrar under dagen till den Internetuppkopplade PC:n i fordonet. När ett uppdrag är slutfört så väljer GPS-en kortaste väg till nästa uppdrag.

Denna funktionalitet ger möjlighet till dubbelriktad online arbetsorderhantering via GPRS/GPS med elektronisk körjornal.

GPSLogiks körjournal är en automatisk skapad elektronisk körjornal. Den består av en GPS-mottagare/sändare i ditt fordon. Mottagaren registrerar positioner under din resa och sänder dessa med GPRS via mobiltelefonnätet till GPSLogiks kartservrar. Där omvandlas dessa positioner till elektroniska resor med gatuadresser som start- och slutposition samt alla tider. Logga in på onlinekartan och se din resa i kartform, exportera valda dagar, veckor eller månad till t.ex. Excel och börja redigera dina resor efter kategorier. Skriv ut din körjornal, tidrapport eller körrapport direkt eller få den mailad till dig automatiskt.

Du kan också välja till extra funktionsmoduler som t.ex. XTRAKK OnlineOrder™, ett GPS-assisterat system för dubbelriktad arbetsorderhantering mellan fordon och arbetsledare, dispatcher.

XTRAKK  OnlineOrder™ är ett modernt internetbaserat system som ger företagare möjlighet att skapa offerter, ordrar eller fakturaunderlag direkt på plats ute hos kunderna. När du är klar geotaggas din information och skickas till GPSLogiks kartservrar via GPRS-nätet. Det innebär att varje serviceresa/uppdrag inklusive det material som gått åt dokumenteras direkt på plats. Hemma på kontoret kan du själv eller arbetsledare på distans följa dagens hur dagens arbete fortlöper både i tabell & kartform och de kan med ditt underlag skicka faktura samma dag.

Systemet förkortar dina ledtider och ger dig möjlighet att styra fältverksamheten med fokus på lönsamhet och hög kundservice. I längden innebär det större effektivitet och lönsamhet för ditt företag.

Övergripande fördelar

  • Öka lönsamheten för hela serviceverksamheten.
  • Enklare och snabbare administration för personal på fält och kontor.
  • Alla i servicekedjan har tillgång till nödvändig information för att göra ett bra arbete.
  • Komplett historik på objekten med bl.a. placering, vad som hittills är utfört, status på pågående uppdrag och planerad service.