XTRAKK OnlineOrder är utvecklat för företag och organisationer som arbetar med installation, service och underhåll i fält

XTRAKK, systemet för mobila arbetsorder, förenklar företagets vardag med mindre administration, mindre bilåkande och bättre uppföljning. – Vi ger er frihet och kontroll. Vi har många års erfarenhet av att utveckla system för fältservice och vet vad som är viktigt för dig.

androidapp

Android-app för GPS-tracking och mobil arbetsorderhantering.

Med XTRAKK OnlineOrder  kan man registrera en serviceorder. Servicepersonal ute på fältet som är tillgängliga kan sedan i mobilen eller på PC direkt se vart de förväntas åka och vad som ska göras.  Efter utfört arbete avrapporteras tid, materiel m.m.  Kunden kan signera jobbet på mobilen och jobbet synkroniseras sedan för att arbetsledare och administratörer på kontoret kan se vad som gjorts. Hela systemet är mobilt och samtidigt webbaserat så arbetsledning kan följa och leda arbetet från vilken internetansluten dator som helst. – Ett drömverktyg för företag som arbetar med kundservice och felanmälan.

Arbetsordrar utplacerade på rätt ställe
Arbetsordrar utplacerade på rätt ställe
Mobil order- & ärendehantering med GPS stöd är ett verktyg som effektiviserar och säkerställer att medarbetaren ute på fält (teknikern, inspektören, chauffören) alltid har uppdaterad och korrekt information om aktuella arbetsorder & ärenden. Han eller hon kan se aktiva uppdrag med all tillhörande relevant information som idag kanske bara finns tillgänglig för medarbetarna som sitter på kontoret.

Det tydliga och enkelnavigerade användargränssnittet medför att det endast krävs några få knapptryckningar för att återrapportera när ordern är utförd eller att ändra en status. Utförd aktivitet (ny, påbörjad, klar, fördröjd, leverans, installation) och plats kopplas samman med den enskilda ordern – realtidsinformation skapas som är direkt kopplad till varje arbetsorder.

Ring oss så får du köra testköra, det blir kul ! Vi mailar appen till dig. 031 360 54 74 / info@gpslogik.se