XTRAKK körjournal

Elektronisk Körjournal

 • Uppfyller skattverkets krav.
 • Håller koll på alla företagets bilar
 • Körjournal på dator och mobil
 • Enkel och snabb installation
 • Enkel att använda

XTRAKK elektronisk körjournal förenklar rutinerna kring körjournaler..En enhet monteras i bilen, ett konto upprättas till vår webserver och körjournalen hämtas enkelt ut via internet. Allt enligtSkatteverkets rekommendationer på en korrekt körjournal. Många ser även fördelar med att kunna hämta ut underlag för debitering. Systemet är enkelt, driftsäkert och flexibelt med möjlighet till fler tjänster. XTRAKK skapar ökad lönsamhet genom:- Effektivisering av körjournalshantering och uppdragsuppföljning- Minskad bränsleåtgång då nyttjandet av fordonen kan optimeras – och planeras bättre

– Minskad miljöbelastning genom att fordonsflottan nyttjas mer effektivt

– Minskad stöldrisk genom kontroll av fordonets position och larmfunktioner

Spar tid och pengar och känn trygghet i att alltid ha korrekta körjournaler.

 

Körjournalsrapporter

Du får en komplett körjournal för varje enskilt fordon där varje resa finns registrerad som antingen privat/tjänst. De sammanställs sedan för varje månad till en färdig rapport. Har du fler fordon kan du få samlade rapporter med totala körsträckor och antal resor.

Översikt & Status

Här får du en snabb överblick av alla dina fordon. Visar aktuella positioner på karta, kommunikationsstatus, eller om några varningar eller larm finns. Alla information uppdateras regelbundet.

Kartfunktioner

XTRAKK replay

Här kan du se alla dina resor på karta med start och stopposition. Du kan dessutom exportera dessa till Google Earth för fler kartfunktioner.

Geofence

Här skapar man ett geografiskt område för ett specifikt fordon som man kan koppla ett larm till vid t ex in eller urträde av området.

Positioneringshistorik

Här visas positionshistorik på karta över alla registrerade positioner som systemet har mottagit när fordonet har varit i drift.

Administration

Här redigerar du enkelt t ex användare, avdelningar och underliggande företag och fordonsgrupper.

Under larmadministration kan du sätta upp regler till vem och hur en notifiering ska meddelas när ett larm aktiveras. Detta kan sättas till alla olika händelser som registreras i systemet, som till exempel vid urträde ur ett förbestämt geografiskt område eller då det är dags för service.

Hårdvara

En leverans består av en elektronikenhet, anslutningskablage och en antenn som enkelt installeras i fordonet. Vi erbjuder ett rikstäckande installatörsnätverk och kan hjälpa dig hitta din närmaste installatör.

Så fungerar det

Du loggar in på xtrakk.gpslogik.se … och där finns alla körningar. Du ser datum, destination och exakt körsträcka. Du lägger enkelt in avsikten med alla arbetsresor. Privata resor markeras automatiskt som privat om knapp finns installerad. Sedan kan du exportera körjournalen till t ex Excel.

Vem behöver föra körjournal?

Det finns många anledningar till att föra körjournal. Nedan hittar du några:

1. Om du som ägare eller anställd i ett företag har dispositionsrätten till en bil måste du, för att undvika bilförmån, kunna visa att bilen används endast i ringa omfattning för privat körning. Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning vid högst 10 tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.

2. Om du kör 3 000 mil eller mer i tjänsten med förmånsbil under kalenderåret. Du har då möjlighet att få en lägre bilförmån (75 % av värdet).

3. Om du har fritt drivmedel i samband med bilförmån.

Det är för dina privata resor som du blir beskattad för drivmedelsförmån under förutsättning att du kan visa hur mycket som du har kört i tjänsten. Kan du inte visa hur mycket du har kört i tjänsten blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel.

Varför elektronisk körjournal?

En elektronisk körjournal gör det enklare och sparar mycket tid för dig som förare. Reser du mycket och tycker att det är krångligt att skriva för hand och komma ihåg alla resor som ska faktureras? Upplever du detta som ett stressmoment i den annars fullbokade vardagen? Då är elektronisk körjournal något för dig!

Vår elektroniska körjournal XTRAKK följer Skatteverkets krav på en korrekt körjournal. Den registrerar alla dina resor åt dig som du när som helst kan hämta ut via internet. Enklare och säkrare kan det inte bli. *

En körjournal ska innehålla följande uppgifter enligt Skatteverket

 • Mätarställning vid årets början
 • Datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade
 • Ärende samt vilka platser/företag/kontaktpersoner du besökt (behövs inte vid privata resor)
 • Hur många kilometer du kört
 • Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades
 • Mätarställning vid årets slut
 • Vår produkt är godkänd gentemot Skatteverkets rekommendationer på korrekta körjournaler.

Läs mer på Skatteverket…