XTRAKK™ GPS-tracker nu på Google Play

XTRAKK™ GPS-tracker finns nu på Android Market. Förvandla din mobil till en GPS-tracker med funktioner som arbetsorderhantering, passiv positionering, karta över din och dina kollegors position samt nödsändare som skickar larm med position på karta till fem förbestämda mobilnr.

Det ultimata verktyget för alla företag med personal ute på fältet.

[arrow_list]

 • GPS-tracker som skickar in dina positioner med valfritt intervall till onlinekartan XTRAKK™.
 • Arbetsordrdrar skickas ut från onlinekartan till peronal ute på fältet.
 • Mobilkarta som visar positionen på kollegor / familj / vänner.
 • Passiv positionering. Se separat sida.
 • Nödlarm med position på karta till förvalda mobiler, för farligt ensamarbete, hotbild eller sjukdom.
 • Körjournal med möjlighet till uppspelning av vald dag.
 • Ta ett foto ute på fältet. Det skickas till onlinekartan.
 • Skapa arbetsorder ute på fältet. Alla data skickas till onlinekartan.
 • Onlinekartan XTRAKK™ är tillgänglig för alla på företaget.
 • [/arrow_list]

  Skanna QR-koden med mobilen och installera appen nu.

  Fler bilder på appen