XTRAKK™ – ett webbaserat kartsystem med exklusiva funktioner

Övervaka realtidshändelser och historiska aktiviteter

Den senaste informationen kring era fordon
I kartmodulen kan ni se den exakta fordonspositionen och när som helst se aktuell hastighet och färdriktning.

Färdväg
Genom endast ett klick följer ni den färdväg som fordonet använder sig av just nu. Alternativt anger ni datum och tid för ett tillfälle bakåt i tiden som ni vill granska. För tydlighetens skull är start, stopp och delmål markerade i olika färger på kartan. Allt för att skapa en snabb överblick.

Uppspelning av färdväg
Med den integrerade uppspelningsfunktionen i XTRAKK återspelar ni snabbt era fordons aktiviteter direkt på kartan. Se fordonens färdväg, hastighet, bränslenivå, status för tändning och extrautrusting mm. Allt sker mycket enkelt med den intelligenta Playback funktionen.

Adressökning
Adressökningsfunktionen möjliggör detaljerad adressinformation i stora delar av Europa och förser er snabbt med adressinformation genom ett enkelt klick.

Planera färdväg och mät avståndet
Ofta kan man behöva planera nästa dags färdväg eller vilja veta avståndet till slutmålet. I XTRAKK finns en specialfunktion som tillåter er mäta avståndet även med flera delmål i rutten.

Högsta kartkvalitet
XTRAKK har ett brett urval av karttjänster och använder sig av såväl Google Maps, Google EARTH och Open Street Maps, alltid med de senaste uppdateringarna.

Fullständig överblick kring era fordon och förare  -XTRAKK loggar allt automatiskt

Detaljerad färdbeskrivning

XTRAKK visar fordonets position i realtid och skapar även statistik för resan. Redan inom några minuter efter resans avslut finns statistik och rapporter färdiga. Bland mycket annat finns start och stoppadresser, avstånd, tidsåtgång, ståtider, maxhastiget och medelhastighet. Med all denna information är det mycket enkelt att skapa sin egen digitala körjournal.

Körjournalen  -Nära nog helt automatisk
Alla med tjänstefordon vet vilket jobb och tid det krävs för att fylla i en komplett körjournal manuellt.
Ofta sitter man desutom någon dag i efterhand och fyller i sina förehavanden.
XTRAKK sköter sådant automatiskt åt dig, omgående! XTRAKK tar in mätarställning, kalkylerar GPS data, noterar färdvägar, arbetsuppdrag, tidpunkter osv.  Dessutom kan Xtrakk kalibreras så att uppdragen alltid hamnar i rätt kolumn, tjänste/privat, helt automatiskt.

Service och underhållslarm
XTRAKK meddelar er när det är dags för fordonsservice!  Ange mätarställning eller de timmar fordonet ska användas innan nästa service och XTRAKK kommer att sända en påminnelse via e-mail när det är dags för service.

XTRAKK hjälper er reducera era kostnader genom att ge er full kontroll
Överblick kring faktiska kostnader
Information om körda kilometrar, bränsleförbrukning, tidsåtgång vid resa eller stillestånd, allt finns att tillgå bara ett par musklick bort.  XTRAKK rapporter är lättöverskådliga och jämförbara och det är mycket lätt att urskilja särbeteenden och avvikelser. Alla rapporter kan sedan enkelt exporteras till Excel och PDF filer för ytterligare bearbetning.

Positionsbaserade rapporter
Smart hantering av positionsinformation är en ytterligare signifikant styrka för XTRAKK. Flertalet positionsbaserade rapporter ger full överblick kring platser som besökts, avstånd, tid för körning respektive stillestånd. Med dessa rapporter är det sedan mycket enkelt att spåra mönster kring ineffektivt och inkosekvent arbetssätt som behöver förändras.XTRAKK rapporterna ger fullständiga underlag för rationalisering och effektivisering.

Rapporter varje morgon
En av de populäraste funktionerna kring rapportmodulen är de autogenererade e-mail uppdateringarna. De av er utvalda och mest intressanta rapporterna mailas dagligen och per automatik till er mail. Enklare kan det inte bli att ha full kontroll!

Integrering med externa system
Det är fullt möjligt att länka XTRAKK rapportmodul med andra informationssystem. Små integrationsjobb är oftast det enda som krävs för en fulländad synkronisering med ert befintliga system.

Räcker ändå inte XTRAKK’s gedigna rapportutbud?
Trots ett gediget rapportutbud kan det ibland ändå krävas en kundanpassning. Inga problem! Rådgör med vår kunniga personal om en lösning och anpassning för just era behov. Vi löser det!

Var rädd om dyrbar tid
-Ägna er uppmärksamhet där den behövs
Håll koll på de viktigaste händelserna
Överskreds hastighetsbegränsningen? Ankom fordonet avsedd slutdestination i tid? Alla frågor besvaras snabbt och automatiskt av XTRAKK händelsemodul. Med det kraftfulla konfigureringsverktyget sätter ni snabbt upp dina viktigaste regler för just era fordon. XTRAKK autogenererar sedan all viktig information till er, hela tiden!

Områdesbevakning -Geofence
Ett av de vanligaste bekymren för fordonsansvariga är att veta när deras fordon varit inom ett visst område. XTRAKK områdesbevakning tillåter er att sätta upp regler och larm för olika händelser inom markerade områden, sk Geofencing. Här finns oändliga möjligheter till användningsområden! Larma när fordonet lämnar området, ankommer området, kör en viss hastighet, står på tomgång, etc

Bli den förste att veta
XTRAK meddelar er alla händelser via händelseloggen, e-mail eller SMS. Är ett fordon i fel område vid fel tidpunkt? Kör det för fort? För lång tomgångskörning? Allt kan loggas och automatiskt larmas till dig från XTRAKK . Full kontroll, hela tiden!

Överfallslarm
XTRAKK har såklart möjlighet att hantera överfallslarm via en sk “Panic button”.
Vid händelse av larm så sänder systemet omgående ut SMS och mail till era
önskade mottagare. Tryggt och effektivt!