www.gpslogik.se

Vinterväghållning med GPS stöd

XTRAKK  – uppföljning av vägunderhåll

En GPS-tracker ger full koll på alla typer av vägunderhåll och grönyteskötsel. Du får omedelbar koll på vilka gator som är snöröjda, saltade, sandade eller sopade. Allt detta i realtid från kontoret. Full historik på alla arbetsmoment, du kan enkelt utföra t.ex. fakturakontroll om du lejer in tjänster.

XTRAKK snökoll är ett system som bygger på GPSteknik och lämpar sig för alla typer av vägunderhåll. En enhet installeras i arbetsfordonet och med hjälp av den får du koll på var maskinen befinner sig  vilket arbetsmoment som utförs just nu. Färg skiftas på sträckorna om t.ex. snöröjning, halkbekämpning eller annat vägunderhåll pågår eller om fordonet färdas utan att arbeta. Du kan i efterhand följa upp alla sträckor och adresser där arbete utförts och får därmed tydliga faktureringsunderlag. Även vid klagomål kan ansvariga enkelt se och visa att halkbekämpning faktiskt utförts på den platsen och vid vilken tidpunkt arbetet gjorts.

Översikt över utförda arbetsmoment
Du i realtid via GPS var fordonen befinner sig och vilket arbetsmoment som utförs just nu. Färg skiftas på sträckorna om t.ex. snöröjning, halkbekämpning eller annat vägunderhåll pågår eller om fordonet färdas utan att arbeta. Du kan i efterhand följa upp alla sträckor och adresser där arbete utförts och får därmed tydliga faktureringsunderlag. Även vid klagomål kan ansvariga enkelt se och visa att halkbekämpning faktiskt utförts på den platsen och vid vilken tidpunkt arbetet gjorts.

Stöldskydd och  kontroll över användandet
Du får ökad säkerhet och kontroll över fordonsparken även när den är parkerad, då du alltid ser var fordonen befinner sig och kan följa dem på karta om de stjäls. Det finns även inbyggda funktioner som underlättar administration såsom servicerapportering, händelser, körrapport, tidspåminnelse m.m

www.gpslogik.se

Snöröjning med GPS stöd ger full koll på ID, tider, km och arbetsmoment.

Om föraren av snöplogen möter ett hinder på vägen, t.ex. en felparkerad bil, markerar föraren den platsen och man ges möjligheten att bearbeta den platsen vid ett senare tilfälle.  Enheten är anpassad både för vinter och sommarbruk och passar lika bra för att få en överblick och realtidsstatus av t.ex. grönyteskötsel.

Varför

 • Se vilka gator som är snöröjda, saltade/ sandade eller sopade – Varje fordons sträcka färgkodas efter arbetsmoment.
 • Area beräkning.
 • Få full överblick och kontroll i realtid från kontoret.
 • Du kan bemöta klagomål, du kan kontrollera om ditt fordon varit på plats en speciell tidpunkt.
 • Stöldskydd via formbara geofence aktiverade enligt dina regler och tider.
 • Maskindata som körsträckor , service interval m.m.
 • Ger svar på frågor som t.ex. vem har kört var och när!
 • Servicepåminellse  – Få meddelande om när det är dags för service på enskilda fordon.
 • Batterlarm, varje meddelande från GPSsändaren innehåller information om fordonsbatteriets kondition.
 • Positionering – Alla fordons aktuella positioner ritas på karta på webbsida.
 • Händelser – Specificerar händelse vid varje inrapporterad position, exempelvis snöröjning.
 • Arbetsuppföljning i realtid – Varje fordons sträcka färgkodas efter arbetsmomentakt

Fakta

 • XTRAKK är en svensktillverkad produkt.
 • Väderbeständig och anpassad för svenska förhållanden.
 • Enkel installation med kabelsats och ” plug and play “kontakt
 • Användningsområden året runt.
 • Helt webbaserat och användarvänligt system.
 • IP67 vattentät och robust kapsling, klarar alla typer av väder.
 • Enkelt gränssnitt för att rapportera aktuellt arbetsmoment
 • Enkelt gränsnitt för att dela ut arbetsuppgifter.