Vinnova beviljar 9 miljoner till projektet SENDSMART

Vinnova beviljar 9 miljoner till projektet SENDSMART. GPSLogik levererar teknik, position och statistik.

Transport och miljö är ett av VINNOVAs strategiska områden. Det handlar om att möta utmaningar inom transport- och miljöområdena och om omställning till ett resurseffektivt och fossilbränslefritt samhälle.

Motiv för beslut

Projektet SENDSMART fokuserar på de tre transporttyper som tillsammans genererar majoriteten av transporterna i en stad: godsförsörjning, bygg- och anläggning samt avfall och återvinning. Projektet kommer att ledas av CLOSER, det nationella centret för transporteffektivitet i nära samabete med GO:SMART, ett angränsande projekt med fokus på persontransport i stadsmiljö. Projektet kommer framförallt att genomföras i centrala Göteborg där det kommer att satsas 34 miljarder kronor fram till år 2027 på att bygga ut och förbättra transportnätet genom Västsvenska Paketet. Dessa satsningar kräver innovativa och integrerade  lösningar från transportsystemet vilket SENDSMART kommer att bidra till.

Andra aktörer som är med i projektet:

Älvstranden Utveckling AB
Volvo Lastvagnar AB
Tyréns AB
BRG Business
Älvstranden AB
Schenker AB
Trafikverket
Svevia AB
NCC AB
Chalmers teknikska högskola
Innerstaden Göteborg AB
Göteborgs Lastbilscentral GLC
PEAB
Göteborgs kommun
Renova aktiebolag