Vi välkomnar BLS Rail AB som ny kund

BLS Rail AB, bedriver uthyrning av lok i norden, en del av lok flottan rullar i Norge.  Med hjälp av GPSlogiks produkter och tjänster skall BLS Rail AB få sekund överblick på sina tåg-sets  aktuella position,  ackumulerad drift timmar, start/stopp-tider och körda sträckor. Detta kommer att underlätta för deras fakturering samt att de kommer få ett bättre underlag för när serviceåtgärder skall sättas in.   Historik sparas i 90 dagar på alla lok rörelser.