Vi välkomnar ASG som ny kund

Vi välkomnar ASG som ny kund. ASG kommer att nyttja våra smarta ATX-sändare som säkerställer att värdefullt gods inte kommer på villovägar. Om gods stjäls eller kommer bort under transporten försvinner det tyvärr ofta ut ur landet innan någon har en chans att återfinna godset. Så behöver det inte vara.

När din bil, båt, entreprenadmaskin eller container övervakas av XTRAKK™ kan du spåra den om den blir stulen och få ett larm om den förflyttar sig. Lösningen fungerar över hela världen. Återfinnandegraden är mycket hög och rekommenderad av försäkringsbolag. Den lilla sändaren är enkel att gömma, anonym och omöjlig att störa ut. Enheten skyddar all slags stöldbegärlig egendom och kan antingen köpas eller hyras. Enheten har inbyggda batterier för upp till 5 års bekymmersfri drift.