Vi hälsar TMA bilar Stockholm välkomna som ny kund!

Utsatta bärgare kan få hjälp av skyddsfordon SK. TMA bilar.

Att arbeta som bärgare är ett riskabelt arbete. Bilister och lastbilar kör ofta fort förbi, och ibland händer det att varningsskyltar och koner, som sätts upp av bärgarna, körs på och flyger i väg.
TMA Bilar i Stockholms Län AB

Gropgärdesvägen 1

184 95 LJUSTERÖ

Org Nr: 556540-4174

 

Våra tjänster:

  • Vi erbjuder säkerheten med TMA skydd vid såväl akuta som planerade jobb med våra välutrustade TMA Bilar.
  • Våra förare kan bli en extra resurs på arbetsplatsen när så är lämpligt.
  • Akutsanering och invallning av vätske/oljespill.
  • Säkert omhändertagande vid olycksfall på eller invid arbetsplatsen med utbildad personal.
  • Krishantering och debriefing för medarbetare i samband med traumatiska händelser.
  • Utbildning av såväl arbetsledare som personal.
  • Hjälp med genomförande av Risk och konsekvensanalyser, skyddsronder, på platsundersökningar vid arbetsskador mm mm, enligt Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets författningar och direktiv.
  • Förmedling av uthyrningsmaterial typ avstängning/ markering/ skyddsbarriärer. Tala om vad ni behöver så ser vi till att det kommer på plats.
  • Varningsbil vid bred, tung eller lång transport.
  • Statistik över hastighetsefterlevnad.