Vi ger dig total överblick hur din fordonspark jobbar.

GPSLogik’s system sparar in fordonsdata på 3 olika sätt. Syftet med positionsbestämning avgör om man skall sätta upp rapporteringsintervall i meter, per tidenhet eller riktningsförändring. Man kan alltså välja om man vill ha en ny position var 10:e meter eller om man vill skicka in nya data var 10:e sekund eller om fordonets riktningsförändring blir mer än t.ex. 5 grader. Ju tätare intervall man vill ha desto mer kostar GPRS trafiken i traditionella positioneringsystem. GPS logik’s system XTRAKK jobbar annorlunda och vi kör över data binärt till våra datalagringservrar vilket ger extremt låga trafikavgifter. Alla insamlade data ligger kvar minst ett år vilket ger tid för att jobba med olika typer av rapporter i ett senare skede, rådatat finns kvar.

Här visas ett diagram över en lastbils fart över en dag. De chaufförer som kör över 80 km/h sliter däck, förbrukar mer bränsle och förstör miljön samtidigt som de utgör en säkerhetsrisk.
hastighet