Varför välja GPSLogik som leverantör

Vår affärside är enkel; att utveckla och sälja lättanvända, ändamålsenliga, och kostnadseffektiva GPS-baserade lösningar till så många som möjligt. Vi tror att många, både företag och privatpersoner, kommer att vilja använda sig av GPS-tekniken om den bara är prisvärd och enkel att använda. GPSLogik AB främsta  fokus är att leverera både enkel teknikanvändning och användarnytta. Våra lösningar leder snabbt till sänkta kostnader, ökade intäkter och förbättrad konkurrenskraft. GPSlogik AB, erbjuder kraftfulla positioneringsverktyg samt världsledande GPS/GPRS hårdvara

Du får med oss ett unikt SATELLITPERSPEKTIV över din verksamhet och hur dess resurser nyttjas i nutid och historiskt. Du får exakt realtidspositionering samt historik oavsett om det är ett fordon, en godstransport ett värdeföremål eller en person. Vårt system stöder såväl GPS puckar som mobiltelefoner och PDA-er. Eftersom vi själva utvecklar och äger programkoden i våra verktyg så kan vi erbjuda olika typer av kundanpassning där vi kombinerar positionsdata med andra datakällor som t.ex. streckoder och RFID för att skapa affärsnytta för våra kunder. Man förknippar ofta positionsdata med rörliga mål, men även fasta installationer drar stor nytta av GPRS/GPS tekniken t.ex containers som meddelar sig när det är dags för en tömmning. Möjligheterna är oändliga.

Vårt system

Alla våra lösningar är baserad på en modern teknisk plattform som vi själva utvecklat. Lösningen är genialt enkelt i sitt utförande och därför också mycket driftsäker och kostnadseffektiv för våra kunder. Lösningen minimerar kundens egna investeringar i IT-teknik, servrar och programlicenser. Utifrån denna grundläggande plattform har vi sedan utvecklat ett flertal olika användrprogram för bland annat trafikledning, planering, administration, tidrapportering, temperaturövervakning och körjournal liksom larm och säkerhet.

Standardlösningar ger flera fördelar

Vi erbjuder standardlösningar färdiga att användas direkt “out-of-the-box”. Beprövade, driftsäkra och problemfria standardlösningar ger många fördelar för våra kunder. Bland annat innebär det lägre inköp- och driftskostnader, men också mindre krångel, mindre risk (inget unikt projekt) och snabbare leverans. Och framför allt, ett väl beprövat och väl fungerande system med funktioner som kunderna har behov av.

Låter kunderna utforma systemet

datorer, programmering, GPS-positionering och mobila applikationer. Utifrån kundernas behov inför vi hela tiden nya funktioner och gör systemet  allt bättre. Men vi gör det inom ramen för en standardlösning vilket innebär Vi är inte experter inom alla de olika branscher våra kunder verkar. Däremot är vi experter på IT-teknik, att ingen enskild kund behöver bekosta systemets utveckling. GPSLogik AB hjälper kunderna att växa in i framtiden samtidigt  som kunderna bidrar till att GPSLogik också är framtidens lösning.