Vad kan vi hjälpa till med?

Ställ dig själv följande frågor:

 • Vet du vart du har dina fordon är vid varje given tidpunkt?
 • Tror du att ett satellitperspektiv över dina mobila resurser i realtid ger dig konkurrens- & planeringsfördelar.
 • Behöver du ge korrekt och aktuell information om leveranstider, stopp, etc. för att kunna supportera dina kunder på bästa sätt med aktuella och precisa svar ?
 • Vet du om all övertid som tas ut, verkligen är nödvändig?
 • När det finns en tvist med en kund eller vid en olycka, har du tillgång till fordonsdata som hjälper med fakta?
 • Tar dina förare den effektivaste vägen till sina uppdrag/ jobb?
 • Spenderar du tid att lokalisera ett fordon, personer eller eftersökning av trailers eller andra tillgångar på fältet?
 • Är dina fordon och förare säkra?
 • Hanterar du högvärdegods som borde skyddas/spåras?
 • Spenderar du för mycket pengar på bränsle på grund av obehörig användning, onödig tomgång eller dålig val av färdväg ?
 • Vilka är dina försäkringsrisker, kan din premie sänkas med en GPS tracker för stöldskydd?

Här är några av de fördelar som kan fås från vår Fleet management lösning – XTRAKK™:

Lägre bränslekostnader

Ett GPS-baserat fordonspositioneringssystem kan sänka dina bränslekostnader. XTRAKK™ synliggör och rapporterar automatiskt avvikelser som kostar pengar. Exempel på detta är onödig tomgångkörning, fortkörning, och obehörig användning av fordon. Du får underlag som hjälper dig att optimera rutter och stopp.

Gör vardagen säkrare för din personal

Förare och personal tar större ansvar och agerar bättre i trafiken när de är medvetna om att verksamheten stöds av GPS-trackers. Dessutom vet du exakt var de är när de behöver hjälp. En exakt position eliminerar många onödiga samtal till fordonet. Detta medför att föraren kan koncentrera sig på trafiken istället för att prata i telefon om var han är och var han varit.

Du får de data som hjälper dig optimera din fordonsflotta

Minska din klimatpåverkan genom att eliminera ineffektiva körmetoder och slösaktig tomgångskörning. Vi ger dig rapporter som avslöjar felaktigt användande av fordonen.

Försäkringsfördelar

När du abonnerar på positioneringstjänsten XTRAKK™ får du försäkringsfördelar i form av lägre premie (beroende på vilket försäkringsbolag du anlitar).

Förläng livet på din fordonsflotta

Få automatiska meddelanden när schemalagt underhåll behövs eller när diagnostiska varningar inträffar. Vi kan utrusta dina fordon med direktkommunikation från motorns styrbox till XTRAKK. Men också enkla mätningar som drifttider kan räcka. Du får en påminnelse att det kan vara dags att se över bromsar, däck och annat efter en viss drifttid eller kilometerställning uppnåtts.

Korrekta faktureringsunderlag

 XTRAKK™ ger dig detaljerade rapporter som hjälper dig att avgöra och bevisa att du faktiskt varit på plats om du har faktureringstvister med din kund. Våra rapporter ökar också antalet faktureringstillfällen då förare av servicefordon annars ibland lätt glömmer av gjorda kundbesök. Minnet brukar alltid komma tillbaks när det presenteras tillsammans med en geografisk plats, då också faktureringstillfället och materiel som var bortglömt.

Anpassade rapporter och varningar

GPSLogik ger dig anpassade rapporter så du enkelt kan ta fram underlag som uppfyller dina behov och krav.

Förbättra svarstider

Transportledare arbetar effektivare när de alltid vet var fordonen är. Realtidspositionering ger dig en konkret konkurrensfördel. Förbered kunder och personal vid omlastningsterminaler automatiskt med GPSLogiks zonsystem som automatiskt kan meddela både kunder och egen personal när bilen närmar sig.

Förbättra kundservicen

Med en GPS-tracker i fordonet har du alltid tillgång till raka besked när dina kunder ringer. Du har all fakta tillgänglig överallt & hela tiden.

Mobil Access

Hantera och kommunicera med din fordonsflotta via mobila enheter. Systemet är webbaserat och nås via GPRS-nätet och Internet.

Stöld

Vid stöld av fordon eller gods kan du hjälpa myndigheterna att återkräva det stulna med spårning och positionering  i realtid. Enkelt för dig, svårt för tjuven.

Verklighetsbaserad transportledning

Positioneringstjänsten XTRAKK™  ger dig kontroll, överblick och kontakt med den mobila fordonsparken. GPSLogik kopplar samman alla fordon och transportledningen i ett informationsnätverk, via appar för smartphones, PC-baserade fordonsterminaler, SMS och email.

Rätt kostnad för arbetskraft

 XTRAKK™håller reda på var förarna är och hur länge de arbetar med utrustningen eller fordonet.

Realtidspositionering direkt på karta och i tabellformat

Vi erbjuder våra kunder att följa sina fordon och objekt i realtid på vår webbaserade kartapplikation XTRAKK™. Du ser aktuell position, hastighet, riktning samt vilken rutt fordonet tagit under dagen och vilka stopp som gjorts och hur länge stoppen varat. Du kan även titta på historiska data som ligger sparat i databasen. All insamlad data kan exporteras, vi kan ge dig geo-data direkt till ditt affärsystem om du vill. Kombinera t.ex. ett fordons aktuella position med ett kolli- eller sändningsID så kan vi visa vart godset är i realtid.

Elektronisk körjournal

Att skriva körjournal för hand är tidsödande och stämmer kanske inte hundraprocentigt. GPSLogik’s automatiskt skapade körjournal stämmer alltid med faktiskt körd sträcka och tillfälle. Verifiering med kartbild och tabell bekräftar företagsbilarnas rörelser. Ladda ned körjournalen själv från vår server eller få journalen mailad till dig. Det händer att personal glömmer av fakureringstillfällen eller att kunder ifrågasätter fakturerad tid. Med hjälp av rapporter från GPSLogik’s servrar får ni ett perfekt underlag att dubbelkolla alla genomförda aktiviteter hos kund och skickade fakturor. 5% ökad omsättning p.g.a bättre faktureringsunderlag? Är detta lågt räknat, vad tror du?