Umeå Universitetssjukhus säkerställer transportförhållanden för patientprover

Umeå universitets sjukhus i Västerbottens läns landsting säkerställer att analysprover tagna på patienter hanteras på rätt sätt i den mening att avvikelser om temperatur eller posistion genast genererar ett larm. När Postnord hämtar och levererar prover i Västerbottens övervakas transportkedjan elektroniskt mha. trådlösa temperaturgivare.

En GPS sändare med RFID-mottagare vidarebefordrar lastbilens position och hastighet tillsammans med temperatur i enskilda förpackningar med prover. Ju snabbare provet når laboratoriet ju snabbare kan det analyseras och därmed svara upp till beställaren minimal tidstapp och med maximal kontroll. Idag kan det ta upp till 30 timmar för ett prov att nå laboratoriet. Under denna tid är det viktigt att man har fullsätndig kontroll över temperatur & position.

Blodprover, bakterieodlingar m.m. är av känslig natur kräver viss hantering under transport för att skydda produkterna och säkerställa kvaliteten under hela leveranskedjan för att den mottagande parten. Det handlar tills sist om patientsäkerhet om om man skall kunna lita på ett utfört prov.
GPSLogik har rent tekniskt löst detta med aktiv RFID-teknik och GPS-sändare. RFID-taggarna kommunicerar med närmaste GPS-sändare som sedan skickar vidare informationen till GPSLogiks tjänst XTRAKK.

Olika produkter är känsliga för olika faktorer. Livsmedel, läkemedel och hälsoprodukter ofta transporteras och lagras i särskilda temperaturkontrollerade fordon, förpackningar och förvaringsutrymmen på grund av deras känslighet för temperatur.

GPSlogik kan hjälpa till att förbättra kontroll och dokumentation kring hur transporterna ha skett och larma i realtid vid avvikelse från normalen

Osäkerheten om produkten skick vid slutleverans till kund
Ingen möjlighet att agera på avvikelser och utflykter under transporten fasen
Höga kostnader i form av fordringar och korrigerande åtgärder om produkten inte är i avtalat skick vid leverans
Brist på information om läget och ledtider i olika transport faser på grund av outsourcad logistik