Transportlogistik

Transportlogistik handlar i grunden om att att frakta så mycket gods som möjligt på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Inte minst genom att fylla alla fordon maximalt och låta dem köra den kortaste sträckan. Detsamma gäller servicelogistik: flesta möjliga uppdrag med kortast möjliga körsträcka.
Det gör man enklast om man i varje ögonblick vet exakt var varje fordon befinner sig och vart det är på väg. Då kan frakt- och serviceorder fördelas optimalt mellan fordonen, rutter kan planeras och omplaneras dynamiskt, avvikelser kan fångas upp och åtgärdas direkt osv.

Mobil positionering i realtid är med andra ord grunden till god fordonslogistik. XTRAKK  är marknadens mest kompletta – och mest lättanvända – positioneringstjänst för åkerier och andra mobila tjänsteföretag. Du full koll på din fordonspark och kan följa dina transporter och körningar i detalj på XTRAKK  kartbaserade webbportal
Alla tjänster ingår hos GPSLOGIK som t ex ruttplanering, geozoner med SMS stöd, orderhantering, körjournal, larm