Transportledning med stöd av GPS position

XTRAKK FLEET – full kontroll på din fordonspark.

Detta bidrar snabbt till sänkta kostnader, ökad kvalitet och ett effektivare arbete med mindre manuell hantering. Du får ut mer av dina fordonsresurser samtidigt som du kan ge dina kunder bättre service.

Det som gör XTRAKK Fleet unikt är dess fokus på enkelhet och snabb affärsnytta. En enkel installation av en GPS positioneringsenhet i fordonen och är ni igång direkt. Programmet är webb-baserat och mycket enkelt att både att lära sig och att använda.

XTRAKK Fleet är ett lättanvänt verktyg med många möjligheter. Det passar alla företag som har ett behov av att centralt kunna planera, trafikleda och följa upp sina fordon och transporter. Det passar lika bra för stora som små fordonsflottor. Det passar lika bra till företag med ett enklare behov av att få ökad kontroll av sin fordonsanvändning som till större företag med krav på mer avancerat stöd för sin transportledning.

Med XTRAKK Fleet underlättas det dagliga arbetet oavsett om det handlar om trafikledning eller uppföljning och kontroll. Du höjer din kvalitet gentemot kunderna och kan erbjuda dem bättre service.XTRAKK Fleet en investering som du snabbt tjänar in genom de kostnadsbesparingar det bidrar till.

Användningsområden

 • Transportplanering
 • Trafikledning
 • Rapportering, uppföljning, kontroll
 • Säkerhet och larm
 • Temperaturövervakning
 • Bränsleuppföljning, EcoDriving
 • Service och underhåll
 • Körorder, meddelandehantering
 • Tidrapportering, faktureringsunderlag

Affärsnytta

 • Optimerade transporter
 • Bättre kundservice
 • Öka effektivitet genom mindre manuellt arbete
 • Sänkta bränslekostnader
 • Mindre slitage och därmed minskade servicekostnader
 • Effektivare kommunikationer mellan alla parter
 • Uppföljning av fordonsutnyttjande