Trailerförmedlare börjar använda GPS tracker från GPSLogik

Trailerförmedlare är nöjda med GPSlogiks trackersystem Xtrakk

Genom denna tjänst kan ni se var era inhyrda fordon finns. Man kan också se färdvägar som man kört tillbaka i tiden, 30 dagar. Stöld larm och rånöverfall finns samt man kan ge kunder tillstånd att se sina enheter under en period eller konstant. Med tillbehör för montering och hållare kan man enkelt se till att enheten alltid får ström och därmed obegränsad användningstid.