Trafikverket skriver avtal med GPSLogik AB

Avtalet ger GPSLogik’s kunder tillgång till data ur trafikverkets system DATEX. Viktiga trafikdata kommer att plottas ut live tillsammans med företagets anslutna fordon i kartsystemet XTRAKK™.

 

Akut trafikläge

Information om akuta trafiklägen som påverkar trafiken. Akutlägen är extraordinära händelser, som stormen Gudrun, raset vid Småröd i Bohuslän och båtkollisionen vid Tranebergsbron i Stockholm. Innehåller information om plats, påverkan, orsak samt eventuella trafikrestriktioner.

Bärighetsnedsättning

Information om nedsättning av bärighet i vägbanan, exempelvis på grund av tjällossning eller skadad väg. Innehåller information om sträcka, starttid och begränsningar av bruttovikten.

Evenemang

Information om speciella evenemang som kan medföra köer, parkeringsproblem eller liknande. Innehåller information om plats, varaktighet, påverkan, orsak samt eventuella trafikrestriktioner.

Avvikande färjetider

Rapporter om avvikelser och inställda turer i Trafikverkets färjetrafik. Innehåller information om färjeled, uppskattad varaktighet samt eventuella restriktioner.

Kolonnkörning

Information om kolonnkörning i samband med kraftigt snöfall på utsatta vägpartier, där det krävs kolonnkörning för att kunna passera.

Kövarning

Information om köbildning på utvalda rutter – för närvarande vissa infartsleder till Göteborg

Oförutsedda hinder

Akut information om trafikolyckor, nedfallna träd och andra hinder på vägen som påverkar framkomligheten. Innehåller information om plats, påverkan, orsak samt eventuella trafikrestriktioner.

Rastplats

Information om rastplatser med uppgifter om läge, utrustningsnivå samt service och informationsfunktioner.

Beräknad restid

Information om beräknad restid i förhållande till normal restid på utvalda sträckor i Stockholm, Göteborg och Skåne. Innehåller information om plats inklusive rutt, länk, riktning och vägnätsreferens, tidpunkt, aktuell restid, friflödestid samt kvalitetsdeklaration.

Vägarbete

Information om pågående, planerade och avslutade vägarbeten. Innehåller information om plats, typ av vägarbete, påverkan samt restriktioner, som eventuella avstängningar av körfält, breddrestriktioner, omledning av trafik samt hastighetsnedsättningar.

Väglag

Regelbundet uppdaterad väglagsinformation enligt trafikledningens bedömning utifrån kamerabilder och uppgifter från SHMI. Informationen rapporteras in av entreprenörerna. Innehåller information om vägsträcka och typ av väglag.

Vägväder

Information om väderläget längs vägarna baserad på rapporer från automatiska mätstolpar med uppgifter om luft- och yttemperatur, nederbörd, vindriktning och vindhastighet.