Trådlöst väktarlarm

securitas nödsändare

UPPDRAG

Ge möjligheter för väktarbolag att från driftcentral följa sina väktarfordon i realtid på GPSlogiks kartprogramvara XTRAKK ® samt ge ökat skydd utanför bilen för personalen.  Med GPS position på bilen, så kan ledningcentralen dirigera närmaste enhet till en plats där deras närvaro behövs. Med en bärbar nödsändare i bältet på väktaren för *tyst larm*  så  kan man lokalisera den nödställde och snabbt komma till undsättning utan att behöva leta efter personen.  Man får givetvis andra fördelar med en GPS sändare i bilen som att kunna styrka ronderingar, tider, automatisk körjournal, ruttkontroll m.m.

ALLMÄNT

xtrakk-link är ett system för trådlös överföring av en eller två funktioner från en handburen sändare till en fast monterad mottagare. Överföringen sker med dubbelriktad radiokommunikation som består av en alternerande krypterad signal, d v s den är inte bara krypterad utan ändrar sig också automatiskt så att avlyssning och inspelning inte kan ge möjligheter att manipulera systemet. Detta ger en mycket hög säkerhet, vilket förstärks av att sändaren kräver kvittering för att sluta sända en kod.  Räckvidden mellan sändare och mottagare är ungefär 500 m i fri sikt om man använder en liten kvartsvågsantenn på mottagarsidan. Med större och framför allt riktade antenner kan längre räckvidder erhållas.

Då mottagaren har två fritt växlande reläutgångar kan den anslutas till valfri centralapparat och direkt styra de flesta önskade funktioner. Flera system kan monteras inom samma område då mottagaren endast reagerar på de specifika sändare den programmerats för.

FUNKTION

På den bärbara sändaren finns det tre knappar, en grön och två röda. När en eller två knappar trycks in, beroende på programmering, sänds en krypterad signal till mottagaren. Samtidigt blinkar lysdioden och ett kort pip hörs. Mottagaren tar emot koden, aktiverar ett relä och sänder sedan en kvitteringssignal till sändaren. På sändaren indikeras kvitteringssignalen genom att det hörs ett längre piiip. Om sändaren inte får någon kvittering fortsätter den att sända den aktiverade koden med korta intervall under fem minuter.

ANVÄNDNING

Xtrakk-link kan användas i många olika tillämpningar där man vill överföra ett larm eller utföra en fjärrstyrning på lite längre avstånd med en bärbar sändare. Typiska användningsområden är som hotlarmssändare hos väktarbolag,  i butiker, bensinstationer eller liknande eller för trygghetslarm, t ex med sändaren monterad på en rullstol. Den är också lämplig för ensamarbetare, som vill kunna meddela ett nödläge inom ett område, eller för att exempelvis öppna grindar eller portar på lite längre avstånd än vanliga trådlösa portöppnare, speciellt om man vill kunna utföra två fjärrstyrningar

Batteritid bärbar enhet.
1-3 år

Räckvidd, välj rätt antenn:
l Liten kortvågsantenn – cirka 500 m räckvid vid fri sikt
l Dipolanten med koaxialkabel – cirka 1000 m vid fri sikt
l Yagi riktantenn med 12 dB förstärkning – +2000 m vid fri sikt