Temperatur övervakning med GPS och IoT teknik

XTRAKK erbjuder positionering i realtid via GPS-tracker och även historik om positioner. Via detta kan du bättre hantera din flotta och hålla hög servicenivå till dina kunder. Noggrann lokalisering av din flotta när du vill via karta. Övervaka fordonets rutter genom att spela om resan på en karta.
Geofence funktion för att övervaka in- och utresa för ett område.
Ruttoptimering

Rapporter

XTRAKK ger dig insyn i din flottas bränslenivåer och möjliggör beräkning av bränsleförbrukning. Vid sidan av den här funktionen erbjuder XTRAKK en rad olika standardrapporter. Via dessa fördefinerade rapporter kan du få ut en historia av:

Dina temperaturdata för att uppfylla EU:s förordningar.
Körjournaler
Fjärrnedladning av färdskrivardata
Drift- och alarmdata för att följa utrustningens prestanda och förhindra oplanerade driftstopp.
Dina leveranser och resor baserat på tidigare positioner, Geofence områden, och platser av intresse.
Alla standardrapporter kan schemaläggas så att dem sänds ut dagligen, veckovis eller månadsvis till flera intressenter. Du kan sedan dela viktig information internt eller med dina kunder automatiskt.Dessutom kan alla användare skapa anpassade rapporter. Genom att använda det anpassade rapportverktyget, kan du gruppera och visa all viktig data för din dagliga verksamhet.En instrumentpanelvy finns också tillgänglig. Där kan man se en överblick av 7st nyckeltal/fordon. Denna översikt är anpassningsbar så att användaren själv kan välja vilka tal man vill fokusera på.

Data Integration

XTRAKK är ett flexibelt system som lätt kan integrera data i vilken 3:e parts webbplats eller back-end system som helst.