XTRAKK teleCARE™ digital datainsamling ger helikopterperspektiv, egenkontroll och spårbarhet för hemtjänsten.

XTRAKK teleCARE™ -systemet utvecklat av GPSlogik AB i Skövde ger hemtjänsten nya möjligheter att effektivisera och få aktuell överblick. Systemet ger spårbarhet, egenkontroll, helikopterperspektiv, historik och ökad säkerhet för alla inblandade, om någon vårdtagare inte får ett planerat besök i tid notifieras arbetsledaren automatiskt. Arbetsledning kan följa hur arbetet fortskrider online över tid alleftersom nya hembesök rapporteras in. När vårdgivaren är klar hos vårdtagaren så skannar de av en individuell patientstreckkod som finns placerad i hemmet som i sin tur laddar ett dynamisk skapat rapportformulär baserat på ID, dag och tidpunkt, ett jobb som tar 10 sekunder. Rapportformuläret speglar de aktiviteter som är planerade att utföras denna dag hos vårdtagaren.

På kartvyn kan du tydligt se var dina vårdtagare och dina vårdgivare befinner sig i realtid samt status.

Några fördelar.

 • Eliminera pappersbaserade rapporteringsprocesser, digital datainsamling förbättrar säkerheten och ger bättre dokumentering som blir sökbar.
 • Vårdgivare har all data tillgänglig
 • Digital insamling, vårdgivare, vårdtagare, tider, platser och åtgärdsrapportering med en vanlig mobil.
 • Garantera säkerheten och välbefinnandet för vårdtagaren
 • Prisvärt system, inga dyra special apparater behövs för att rapportera från fältet, endast en enklare mobil och en unik streckkod hos varje vårdtagare.
 • Alla aktiviteter som gjorts hos patienten blir sökbara i en databas.
 • Följ all aktivitet online på zoombara Google Map. Se bilden nedan !
 • Avikelsedetektering och larm när planerade besök inte blir av inom planerad tidsrymd + fördröjning.
 • Insamlad data presenteras på valfritt sätt.  Dataexport till externa system är möjlig.
 • QR/GPS kod säkerställer snabb, exakt rapportering på sekunder.
 • Ökad säkerhet, ingen vårdtagare blir bortglömd
 • Individuella kontroll formulär per individ är möjligt
 • Planerade och tilldelade arbeten kan printas ut och med kartlänk och röstnavigering. Stort stöd för vikarier.
 • Vårdgivaren ser sina tilldelade arbeten i mobilen, arbetsledaren ser ALLA pågående arbeten online.

Ring GPSLogik AB på 0500-600022 för mer information.

Rikta mobilen mot QR streckkoden och tryck av, dagens arbetsuppgifter på scannad QR kod presenteras och kan bockas av. 10 sekunder, det är allt som krävs, för att uppnå full spårbarhet. dokumentation och avikelselarm ifall någon planerad aktivitet uteblir.

 

telecare

 

Exempel på kartvy som ger en ögonblickbild vart man står i dagens arbete

Röd kartmarkör=patienter som skall ha besök idag.
Röd kartmarkör med grön flagga ovanpå har besökts och läget är OK
Röd kartmarkör med röd flagga ovanpå = påkallar extra uppmärksamhet från arbetsledningen.
Röd kartmarkör som EJ fått en flagga inom planerad tid + fördröjninigstid = Larm. Patienten har glömts av och ej hanterats som planerats.

webpos_telecare