Streckkod, tidstämpel och GPS position, ger dig full kontroll

Streckkod, tidstämpel och GPS position, överförd till  GPSlogiks kartserver och kanske ert affärssystem i realtid ger dig full kontroll. 

En GPS sändare monteras i fordonet, till den är en trådlös streckkodsläsare ansluten (30 meters räckvidd) . Nu kan du skjuta av alla typer och streckoder inkl. 2D och omedelbart skicka över streckkods data till GPSLogiks kartserver och ert affärssystem.  Ni får då reda på exakt vart och när ert gods varit hanterat.  Denna teknik kan med fördel också användas för att märka upp platser, där uthyrningsutrustningar, containers e.t.c lämnas av.  Man kan till och med definiera  ett ‘bäst-före-datum’ så om positionen för en t.ex. en container inte flyttas på inställd tid så får ägaren ett mail och ikonen får en röd färg på webbkartan som indikerar att enheten stått för länge på samma ställe.

Alla på företaget kan se vart Er utrustning/gods befinner sig.

  • Synliggör vart gods hanteras i tid och position. (skjut av streckkoder vid på och avlastning)
  • Märk ut platser för utrustning som sprids över landet, t.ex. containers, lastväxlarflak, uthyrningsutrustning.