Stor effektivisering för trafikledare

Med GPSlogiks AB smarta produkter, tjänster och rapportverktyg återtar du kontrollen. En investering i GPS-teknik innebär en stor effektivisering för trafikledare och därmed en besparing. Att ha full uppsikt på vart alla fordon befinner sig är ovärderligt när det gäller att planera uppdrag.

Installera en GPS sändare i era fordon, optimering och besparingar blev genast enklare att genomföra när du får svaren på vart, när, hur och vem