Stöldskydd är givetvis en anledning att installera GPS-trackers

Stöldskydd är givetvis en anledning att installera GPS-trackers, men det är kanske inte där man tjänar mest pengar. Stölder är trots allt ganska ovanliga fortfarande och försäkringar finns att tillgå.  De största vinsterna är den överblick över verksamheten som GPS-trackers i fordonen ger.  Installera en GPS-tracker du också och börja optimera rutter för att bland annat minska på bränslekostnaderna.