SRT personlarm

Ett personlarm erbjuder trygghet för personer som arbetar med riskfyllda arbetsmoment, på utsatta positioner eller som av någon anledning har en hotbild över sig. Personlarm från GPS logik är lätta att ta med och pålitliga när det gäller. För mer information om personalarm kan du läsa den korta introduktionen till ämnet nedan.

Vad är ett personlarm?
Ett personlarm är enkelt definierat en säkerhetsutrustning som du kan bära med dig och som kan användas för att åkalla hjälp när du hamnar i en nödsituation. Denna något breda definition innefattar en rad till synes olika produkter som lämpar sig för olika situationer.

Vi på SRT utvecklar det vi kallar “moderna personlarm” vilka utnyttjar det senaste inom kommunikations- och positioneringsteknologi och som ofta kopplas till en professionell larmmottagartjänst*. Positionering sker genom tekniker som GPS/GLONASS, radiofyrar eller WiFi. Kommunikationen sker vanligast via GSM-nätet. Vidare brukar dessa personlarm vara utrustade med olika sensorer för att detektera exempelvis rörelse eller objekt i närmiljön.

* Den vanligaste typen av larmmottagartjänst är någon typ av bemannad larmcentral. I Skandinavien finns ett flertal kvalificerade larmcentraler som är godkända för användning med SRT:s personlarm. För att se en lista var god besök www.srt.se/larmcentral/.

När använder man personlarm?

Personlarm används när det finns en risk för oförutsedda, plötsliga och potentiellt farliga situationer som kräver akut hjälp. Moderna personlarm kan även konfigureras så att det själv genererar larm om användaren är avsvimmad eller av annan anledning oförmögen att själv trycka på larmknappen.

Vem använder personlarm?

Personlarm används idag av både yrkesprofessionella och privatpersoner. Särskilt inom vissa yrkesgrupper har användning av personlarm fått stor spridning. Detta beror delvis på att det inom många branscher där personal löper risk att skada sig eller hamna i hotfulla situationer finns lagstadgade krav som skall uppfyllas. Exempel på yrkesgrupper i Sverige där användning av personlarm är särskilt vanligt är väktare, parkeringsvakter, butikspersonal, vårdpersonal och ensamarbetare såsom elinstallatörer.

Hur fungerar ett personlarm?

När du beställer ett personlarm från GPS logik så konfigureras det innan leverans enligt dina önskemål. Detta innefattar eventuell koppling till larmcentral, hur enhetens olika sensorer ska fungera samt förfarande vid larmdetektion. I en larmsituation trycker användaren på larmknappen varpå information skickas till larmcentralen om vem den nödställde är och vilken position personen har. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp så att larmoperatören via enhetens mikrofon kan höra vad som händer och hur situationen utvecklas. Beroende på händelseförlopp och förutbestämd larmplan ser operatören till att lämpliga åtgärder tas och eventuella hjälpinsatser kommer på plats. Övrig information så som kontaktpersoner, signalement och sjukdomstillstånd kan i förväg lämnas till larmcentralen. På så sätt vet operatören om särskilda åtgärder ska tas.

SRT306 Sätter standarden för personlarm
GPS
Quadband GSM/GPRS
Batteritid 44 timmar
Vattentät (IP54)
Väger endast 100g
Man Down-detektion
SRT306 är personlarmet som står för en helhetslösning inom personsäkerhet. En oslagbar kvalitet ser till att SRT306 år efter år kan benämna sig som Sveriges mest sålda personlarm. Och med en oslagbar flexibilitet kan SRT306 anpassas till en rad olika användningsområden och används av alla från väktare och elinstallatörer till socialarbetare. SRT306 fungerar med samtliga av Sveriges större larmcentraler.