Specialapplikationer med GPS

GPSLogik AB säljer inte enbart GPS-trackers och kartapplikationer. Vi kan utföra en mängd specialaplikationer åt er. Kom in med era önskemål så presenterar vi en lösning. Kombinera t.ex. mätvärden från en PLC,  ett industriellt mät- och styrsystem, med aktuella positionsdata och presentera insamlad data på karta och i tabellform.

Vissa avancerade transporter med känslig last har idag ofta har krav på sig att hela resan dokumenteras med mätvärden från anslutna givare i PLC:n. Alla insamlade data sparas i en databas och resan kan följas i realtid på onlinekartan med aktuella mätvärden.

För att erhålla en fin slutprodukt så behöver man verifiera förhållandena under lagring och transport.